Tillbaka
3.11.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden är med i kampanjen Eget språk

Tala modigt ditt eget språk. Språket du använder är en viktig del av din identitet. Det berättar om vem du är.

Samtidigt är språket ett verktyg för växelverkan som förenar dig med världen och hjälper dig att förstå den. Vi ska lyssna på varandra. Var och en har något viktigt att säga.

I ett gott språkklimat vågar var och en tala sitt eget språk.

Tala ditt eget språk, vi hittar säkert en gemensam melodi.

#omakieli #egetspråk

Justitieministeriet driver kampanjen och vill genom den uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället. Kulturfonden bidrar med 20 000 euro till kampanjen.

Läs mer om kampanjen på kampanjsidan.  

Kulturfonden är med i kampanjen Eget språk

Kulturfonden bidrar med 20 000 euro till kampanjen #omakieli #egetspråk.