Tillbaka
5.11.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Gör en klar ansökan i ett oklart läge

Sören Lillkung / Bild: Cata Portin

Planera projekten så de blir så bra som möjligt – med eller utan coronakris. Det är Sören Lillkungs tips till alla som söker bidrag från Kulturfonden i november.

I november tar vi emot tusentals ansökningar om bidrag för projekt inom konst och kultur, utbildning och forskning och medborgarverksamhet. Men hur ska du som sökande planera ditt projekt då läget är väldigt oklart? Vill Kulturfonden ha projektplaner med coronaförbehåll?

– Utveckla din projektidé och satsa på din ansökan. Det är vårt bästa tips till alla sökande. Det viktiga är att projektplanen är så bra som möjligt – oberoende av om man planerar för en coronakris eller för det nya normala, säger Sören Lillkung.

Även om coronaläget är osäkert just nu, menar Sören Lillkung att det är fritt fram för de sökande att utgå från att man nästa år kan driva en någorlunda normal verksamhet.

– Vi vill att du satsar hårt på din idé och har ett tydligt ändamål för ditt projekt. För dem som bedömer ansökningarna, våra sakkunniga och förtroendevalda, är det viktigt att det finns ett tydligt ändamål. Ett projekt med två alternativa planer är svårt att bedöma, säger Sören Lillkung.

Blir det sedan omöjligt att förverkliga projektet, kan du antingen skjuta upp bidraget eller återbetala det. Ändamålet för bidraget kan inte ändras, eftersom det utgör grunden för att bidraget beviljas.

– Om vi också 2021 ser att många projekt inte kan genomföras på grund av coronakrisen, är vi beredda att snabbt utlysa en extra ansökningstid för virtuella satsningar. Då kan du göra om din projektplan och söka ett nytt bidrag, säger Sören Lillkung.

Det här gjorde vi också våren 2020 då främst frilansande kulturarbetare kunde söka ett extra bidrag inom Kultur under tiden-satsningen i samarbete med Konstsamfundet.

– Så gott som alla aktörer inom den sceniska konsten har drabbats hårt. Vi väntar oss nu många ansökningar från professionella konstutövare, konstinstitutioner och kulturhus, säger Sören Lillkung.

Inom Kulturfonden är vi beredda att i utdelningen 2021 stödja konstinstitutioner och kulturhus mer än vanligt.

– I förlängningen är det här också ett sätt att skapa arbetstillfällen för både professionella konstnärer och frilansande kulturarbetare. Och samtidigt bidra till att människor hittar skaparglädje och lärorika och omtumlande upplevelser, säger Sören Lillkung.


Pressmeddelande, den 5 november 2020

Noggrannare information:

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Gör en klar ansökan i ett oklart läge