Tillbaka
5.11.20   (Redigerad 22.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Beviljar vi bidrag för anskaffningar?

Bild: Pixabay

Nej. Och ja. Grundregeln är att vi inte beviljar bidrag för anskaffningar. Men det finns några undantag. Vi förklarar dem här.

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

Vår utgångspunkt är att vi inte beviljar bidrag till anskaffningar. Det här gäller både ansökan i november och de flesta av våra andra bidragsformer.

Med ”anskaffningar” menar vi köp av

  • teknisk utrustning,
  • licenser,
  • prenumerationer,
  • möbler och
  • annat lösöre.

Du ska alltså inte göra en ansökan där syftet är att till exempel köpa en kamera, en licens på ett videoredigeringsprogram, prenumeration på en tidning eller för att skaffa nya möbler eller annan utrustning till ett föreningshus.

Anskaffningar inom projekt

Våra projektbidrag är avsedda för arbetet inom projektet. Därför godkänner vi i regel inte ansökningar om bidrag för endast en anskaffning.

Ett projekt ska aldrig användas som förevändning för att göra anskaffningar. När vi beviljar projektbidrag är avsikten att möjliggöra arbete med projektet, inte att uppdatera utrustning eller bygga upp materialförråd för framtida behov.

Inom många projekt måste man ändå göra någon form av anskaffningar. Vi rekommenderar att projektägarna lånar eller hyr utrustning istället för att köpa. Om det inte är möjligt kan en del av projektbidraget användas för inköp.  

För att undvika onödig byråkrati har vi ingen exakt gräns för hur stor andel av ett projektbidrag som får användas till anskaffningar. Vi litar på att bidragsmottagaren själva bedömer hur hen använder bidraget och att kostnader för anskaffningar är på en rimlig nivå.

Är du osäker på om du kan använda ditt bidrag för att göra en större anskaffning inom projektet? Fråga oss gärna på förhand. Våra kontaktuppgifter finns här.

Vi kan återkräva hela ditt bidrag eller delar av det om vi bedömer att bidraget har använts felaktigt.  

Det finns några undantag

Specialfonder

Vissa av våra specialfonder tillåter – eller till och med uppmanar – oss att bevilja bidrag för anskaffningar. Då går det förstås bra att ansöka om bidrag. Det kan till exempel handla om datorer för studerande. Bland annat specialfonder inom Svenska Österbottens kulturfond och Svenska studiefonden tar emot ansökningar om anskaffningar. Specialfonderna har ansökningstid i september, förutom Studiefonden som har ansökningstid i februari.

Bokpaket

Att stödja läsning för unga är viktigt för oss och därför finns det en särskild bidragsform för ändamålet. Skolor, daghem, eftisar och morrisar som uppfyller kriterierna kan ansöka om bidrag när som helst under året. Läs mera om bidrag för bokpaket.

Beviljar vi bidrag för anskaffningar?