Tillbaka
5.11.20   (Redigerad 1.12.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Tips till föräldraföreningar

Föräldraföreningarna är viktiga aktörer – för skolan och daghemmen, för hemmen och inte minst för eleverna och barnen. Men vad kan föräldraföreningarna ansöka om bidrag för? I det här videoklippet ger våra ombudsmän Åsa Rosenberg och Martin Enroth några tips till föräldraföreningar.

Föräldraföreningar kan ansöka om bidrag för sådan verksamhet som inte är lagstadgad verksamhet för skolor. Det som nämns i läroplanen ska skolan ansvara för och också finansiera.

Föräldraföreningar kan ansöka om projektbidrag. Vi ser gärna projekt som är samarbeten av olika slag till exempel över språk- och regiongränser. Projekten får gärna stärka läsande och skrivande. Projekten kan också tangera föräldraföreningarnas kärnverksamhet – att stärka kontakten mellan skolan och hemmen.

Vi ser gärna att föräldraföreningarna inkluderar nyinflyttade på orten. Kom också ihåg vårt Kultur tillsammans-bidrag.

Gör en tydlig plan och budget för ansökan. Vi beaktar att ni jobbar läsårsvis och vi kalendervis.

Vi kan inte bevilja bidrag till föräldraföreningar för teaterbesök, klassresor, vår- och julfester, resor till Stafettkarnevalen eller Skolmusik eller för anskaffningar till skolan. Det här är på skolans ansvar och därför är det skolan som ska ansöka om bidrag för de här ändamålen.

Välkommen med din ansökan!

#ansökinovember

Film: Pop Up Studio

Tips till föräldraföreningar

Föräldraföreningar kan i november ansöka om bidrag för projekt. Bild: Amanda Grönroos