Tillbaka
6.11.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden prisbelönar lokala hjältar på Svenska dagen

På Svenska dagen belönar Kulturfonden personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får

På Svenska dagen belönar Kulturfonden personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får Astrid Nurmivaara det nyländska Svenska dagen-priset, Siv Sandberg får det åboländska priset och Thuy Dieu Luu får det österbottniska priset.

Svenska kulturfondens Svenska dagen-priser är på 5 000 euro vardera. Prisen överräcks det här året under små ceremonier i respektive region.

Pristagarna utses av Kulturfondens regionala direktioner. Direktionernas medlemmar presenteras här.


Nylands svenska kulturfond prisbelönar

Astrid Nurmivaara, Kårböle, Helsingfors

Hembygden och dess historia ligger Astrid Nurmivaara varmt om hjärtat. Hon arbetar för att upprätthålla det kollektiva minnet och bygemenskapen i de äldre delarna av Vanda och i Kårböle.

Astrid Nurmivaara är ordförande för Kårböle ungdomsförening, föreningen Guidefyren och Vanda krigsveteraner. Hon var en av initiativtagarna till Kårböle bys 600-årsjubileum, som följdes av en utställning om Kårböle och ledde till att verksamheten inom Kårböle ungdomsförening fick en nystart.

Astrid Nurmivaara är en genuin Kårbölebo. Hon är uppvuxen i Kårböle som tidigare i sin helhet var en del av Helsinge kyrkoby.

Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris på 5 000 euro överräcks i Västersundom den 6 november 2020.


Åbolands svenska kulturfond prisbelönar

Siv Sandberg, Åbo

Siv Sandberg, samhällsforskare, universitetslärare och politices licentiat, hjälper oss att förstå hur politiken och samhällsstrukturerna påverkar vår vardag i smått och i stort. Hon visar vad reformer, kommunsammanslagningar och valresultat leder till för individen.

Siv Sandberg delar frikostigt med sig av sin breda kompetens både i det dagliga arbetet vid Åbo Akademi och som kolumnist i dagstidningar. I sina samhälleliga analyser omvandlar hon komplexa, byråkratiska helheter till tillgänglig information kryddad med underfundig humor.

Åbolands svenska kulturfonds pris på 5 000 euro överräcks vid en mindre ceremoni under november.


Österbottens svenska kulturfond prisbelönar

Thuy Dieu Luu, Närpes

Thuy Dieu Luu har genom sitt arbete som samhälls- och hälsokommunikatör bidragit till att stärka integrationen i Närpes. Thuy är en viktig länk mellan staden och förvaltningen, arbetsplatserna, skolorna, daghemmen och hemmen.

Thuy Dieu Luu har bidragit stort till att profilera Närpes som en stad som arbetar aktivt för att stärka integrationen av nyinflyttade personer. Thuys arbete leder till ett bättre samhälle och ökat välmående, framför allt för personer som vill skapa ett nytt hem och en hållbar framtid i Närpes.

Österbottens svenska kulturfonds Svenska dagen-pris på 5 000 euro överräcks i Närpes den 6 november 2020.


Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Helsingfors den 6 november 2020

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kuturfonden.fi

Kulturfonden prisbelönar lokala hjältar på Svenska dagen