Andra tidsbundna ansökningstider

Även om vi får nästan hälften av årets alla ansökningar i november, kan du ansöka om vissa bidrag också under andra tider på året.

Till skillnad från novemberansökningarna är behandlingen av dessa bidrag snabbare. Det beror på att de här bidragen har tydligare syften och kriterier än de bidrag som du ansöker om i november. Ofta har vi också angett ett maxbelopp för hur mycket du kan söka.

Om behandlingen

Efter ansökningstiden läser de ansvariga ombudsmännen alla ansökningar. Vid behov anlitar vi utomstående sakkunniga också för de här ansökningarna. Ombudsmännen gör sedan ett beredningsförslag till Kulturfondens styrelse.

Styrelsen tar beslut om ansökningarna 1-3 månader efter ansökningstidens slut.

Bidrag som vi beviljar i samarbete med andra finansiärer bereder vi tillsammans innan vi tar ett gemensamt beslut.

Bidrag med annan ansökningstid än november

 • Journaliststipendier (januari)
 • Studiefonden (februari)
 • Film- och medieproduktion (februari och september)
 • Vistelsestipendier (februari och september)
 • Lärlingsstipendier (mars och september)
 • Utlandspraktik (mars och september)
 • Turnébidrag (april)
 • Bidrag för föreningshusrenovering (april och september)

Bidragen för film- och medieproduktion och journaliststipendierna är samarbeten med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan om journaliststipendier gör du i Kulturfondens ansökningssystem och ansökan om bidrag för film- och medieproduktion gör du hos Konstsamfundet.

Specialfonder

Vi har också flera specialfonder med egen utdelning och ansökningstid i september. De här specialfonderna är till exempel:

 • Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)
 • Kristinestads kulturfond
 • De nyländska skärgårdsfonderna

Här kan du läsa mera om våra specialfonder.