Andra tidsbundna ansökningstider

Även om vi får nästan hälften av årets alla ansökningar i november, kan du ansöka om vissa bidrag också under andra tider på året.

Bidrag med annan ansökningstid än november är:

 • Utlandspraktik (mars, september)
 • Turnébidrag (april)
 • Bidrag för föreningshusrenovering (april, september)
 • Lärlingsstipendier (mars, september)
 • Vistelsestipendier (februari, september)
 • Studiefonden (februari)
 • Film- och medieproduktion (februari, september)
 • Journaliststipendier (januari)

De här bidragen har tydligare avgränsade syften och kriterier än de som du ansöker om i november. Ofta har vi också angett ett maxbelopp för hur mycket du kan söka.

Bidragen för film- och medieproduktion och journaliststipendierna är samarbeten med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan om journaliststipendier görs i Kulturfondens ansökningssystem, ansökan om bidrag för film- och medieproduktion görs hos Konstsamfundet.

Vi har också en del specialfonder med egen utdelning, till exempel:

 • Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)
 • Kristinestads kulturfond
 • De nyländska skärgårdsfonderna

Ansökningstid till de här fonderna är i september varje år. Här kan du läsa mera om våra specialfonder.

Behandlingen av ansökningarna

Efter ansökningstiden läser de ansvariga ombudsmännen alla ansökningar och gör ett beredningsförslag. Ibland anlitar vi utomstående sakkunniga också för de här ansökningarna. Styrelsen tar beslut om ansökningarna 1-3 månader efter ansökningstidens slut.*

Så här kan processen se ut:

*Konstsamfundets styrelse beslutar om bidrag för film- och medieproduktion. Studiefonden, SÖK