AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Frågor & svar

Sök bland frågorna

Då du ansöker

1
Jag har glömt användarnamn och/eller lösenord.
Läs mer
2
Jag hittar inte rätt ansökningsformulär.
Läs mer
3
Hur ändrar jag medlemmar i en arbetsgrupp
Läs mer
4
Jag hittar inget lämpligt verksamhetsområde för min verksamhet
Läs mer
5
Jag har skapat två likadana ansökningar – kan jag ta bort den ena?
Läs mer
6
Hur kan jag kontrollera och göra ändringar i mina kontaktuppgifter?
Läs mer
7
Kan jag kontrollera att min ansökan är inskickad?
Läs mer
8
Ansökan är gjord med fel användarnamn
Läs mer
9
Kan man söka om både arbetsstipendium och projektstipendium
Läs mer
10
Vad är egen andel i budgeten?
Läs mer
11
Måste man fylla i alla fält i ansökan om de inte är relevanta för ansökan?
Läs mer
12
Jag har valt fel formulär.
Läs mer
13
Måste inkomster och utgifter i projektet vara i balans, dvs samma belopp?
Läs mer
14
Kan man söka om bidrag retroaktivt?
Läs mer
15
Måste man uppge alla arbetsgruppsmedlemmars personuppgifter?
Läs mer
16
Vem kan söka bidrag från en specialfond?
Läs mer
17
Måste man skriva sin ansökan på svenska?
Läs mer
18
Vad betyder koppling till det svenska i Finland?
Läs mer
19
Kan man söka bidrag för årligen återkommande verksamhet?
Läs mer
20
Skall man skicka in sin verksamhetsberättelse?
Läs mer
21
Vad är ett FO nummer?
Läs mer
22
Jag vet inte vårt FO nummer.
Läs mer
23
Är det bra eller dåligt att ha flera andra finansiärer med i ett projekt?
Läs mer
24
Jag har utländskt personnummer som inte godkänns i blanketten
Läs mer
25
Kan man söka bidrag fast man är bosatt utanför Finland?
Läs mer
26
När är sista inlämningsdagen för arbetsprov?
Läs mer

Då du beviljats bidrag

27
Skall jag uppge bidraget till skattemyndigheterna?
Läs mer
28
Kan ett beviljat bidrag ges vidare till någon annan?
Läs mer

Redovisning

29
Var hittar jag redovisninsgblanketten?
Läs mer