Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om främst våra ansökningsformulär och vårt ansökningssystem. Läs också våra noggrannare tips till alla sökande här

Sök bland frågorna

Då du registrerar dig

1
Jag har ett utländskt personnummer som inte godkänns i blanketten
Läs mer
2
Jag kan inte vårt FO nummer.
Läs mer
3
Kan vår förening söka bidrag fast vi inte har ett FO-nummer?
Läs mer
4
Måste man uppge alla arbetsgruppsmedlemmars personnummer?
Läs mer
5
Vad är ett FO nummer?
Läs mer

Då du ansöker

6
Ansökan är gjord med fel användarnamn
Läs mer
7
Är det bra eller dåligt att ha många finansiärer i ett projekt?
Läs mer
8
Hur ändrar jag uppgifterna om medlemmarna i en arbetsgrupp?
Läs mer
9
Hur kan jag kontrollera och göra ändringar i mina kontaktuppgifter?
Läs mer
10
Jag har gjort två likadana ansökningar - kan jag ta bort den ena?
Läs mer
11
Jag hittar inget lämpligt verksamhetsområde för min verksamhet.
Läs mer
12
Jag hittar inte rätt ansökningsformulär.
Läs mer
13
Kan en arbetsgrupp ansöka om flera bidrag?
Läs mer
14
Kan jag kontrollera att min ansökan är inskickad?
Läs mer
15
Kan jag söka bidrag fast jag inte bor i Finland?
Läs mer
16
Kan jag söka om både arbetsstipendium och projektstipendium?
Läs mer
17
Kan man söka bidrag för sin årliga verksamhet?
Läs mer
18
Kan man söka om bidrag retroaktivt?
Läs mer
19
Måste inkomster och utgifter i projektet vara i balans, d.v.s. samma belopp?
Läs mer
20
Måste man fylla i alla fält i ansökan om de inte är relevanta för ansökan?
Läs mer
21
Måste man skriva sin ansökan på svenska?
Läs mer
22
När är sista inlämningsdagen för arbetsprov?
Läs mer
23
Ska man bifoga verksamhetsberättelse till sin ansökan?
Läs mer
24
Vad gör jag om jag har glömt mitt användarnamn och/eller lösenord?
Läs mer
25
Vad är egen andel i budgeten?
Läs mer
26
Vad betyder "Anknytning till det svenska i Finland"
Läs mer
27
Vad gör jag om jag har valt fel formulär?
Läs mer
28
Vem kan söka bidrag från en specialfond?
Läs mer

Då du beviljats bidrag

29
Hur gör jag om jag vill betala tillbaka mitt bidrag eller använda det på annat sätt ?
Läs mer
30
Hur hanterar jag bidraget i min skattedeklaration?
Läs mer
31
Hur kan jag kontrollera att pengarna är på väg?
Läs mer
32
Kan ett beviljat bidrag ges vidare till någon annan?
Läs mer
33
Kan jag ha ett avlönat arbete då jag har arbetsstipendium?
Läs mer
34
Måste jag ha en pensions- och olycksfallsförsäkring?
Läs mer
35
När ska stipendiet senast utnyttjas?
Läs mer

Då du redovisar

36
Var hittar jag redovisningsblanketten?
Läs mer