Tillbaka
18.11.19   (Redigerad 20.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bidrag för att anställa någon?

Kan vi ansöka om bidrag för att anställa en medarbetare till vårt projekt? Det är en fråga som Kulturfondens ombudsmän ofta får av de sökande. Våra ombudsmän svarar ja. Och nej.

Inom de flesta större projekt uppstår personalkostnader för projektledning eller andra uppgifter. Så länge anställningarna är tidsbundna och sker inom ramarna för ett enskilt projekt går det bra att rekrytera och avlöna personer med bidrag från Kulturfonden.

Om medarbetare har anställts inom ett projekt, ska deras löner finansieras med bidrag som beviljats för projektet.

Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag kan använda det för personalkostnader även för ordinarie personal. 

Däremot är det inte tillåtet att ansöka om bidrag för att rekrytera och anställa ordinarie personal för lagstadgad verksamhet eller inom ett företag.

Har du fler frågor? Kontakta gärna någon av våra ombudsmän – du hittar kontaktuppgifterna här.

Bidrag för att anställa någon?

Bild: Fotofabriken