Tillbaka
15.11.19   (Redigerad 29.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hållbarhet och tillgänglighet?

I många av våra ansökningsformulär ställer vi frågor om hållbarhet och tillgänglighet. Vad menar vi med det? Och hurdana svar förväntar vi oss?

Texten är granskad och uppdaterad i oktober 2021.

Se gärna vår sändning “Rättvis, stabil och klimatsmart – Inspiration för en hållbar verksamhet”.

Vi strävar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030. Det här gäller i våra uppdrag och i vår verksamhet. Vi vill också att vårt material och våra evenemang är tillgängliga för så många som möjligt.

Vi hoppas att våra bidragsmottagare vill göra detsamma. Därför har vi infört två frågor i vissa av våra ansökningsformulär:

  • Beaktar ni hållbarhetsfrågor i planeringen och genomförandet av er verksamhet/ert projekt? Om ja, ge några exempel.
  • Hur beaktar ni tillgänglighet i er verksamhet/ert projekt?

Vi valde att ställa frågorna i ansökningsformulären eftersom vi är intresserade av hur våra sökande tänker kring dessa viktiga saker. Samtidigt vet vi att frågorna kan vara svåra att ta ställning till i samband med ansökan.

Bedöms vår ansökan enligt hur hållbara och tillgängliga vi är?!

Anknytningen till det svenska i Finland och projektets eller verksamhetens kvalitet och relevans är alltid viktigast när vi tar ställning till en ansökan, och det är inte någonting som de här två frågorna ändrar på.

Frågorna är inte obligatoriska att besvara. Vi poängsätter inte svaren och de påverkar inte bedömningen av ansökan. 

Med frågorna vill vi framförallt väcka tankar och inspirera till ökat engagemang för ett hållbarare och tillgängligare samhälle. Vi hoppas också kunna använda svaren för att själva utvecklas på dessa viktiga områden.

Hållbarhet och tillgänglighet?