Tillbaka
7.11.23   |   Nyheter

Vem kan få stipendium för att skriva böcker?

Bild: Evy Nickström

Vi får många frågor och ansökningar om stipendier och bidrag för författare. I den här webbtexten hittar du våra ombudsmäns svar på de vanligaste frågorna om Kulturfondens stöd för litteratur.

Kan jag söka bidrag för min debutbok?

För att få ett personligt stipendium för konstnärligt arbete bör du ha meriter som författare. Vi kräver inte att du har gett ut ett visst antal verk, men du bör ha debuterat som författare. Om du skriver facklitteratur räknar vi akademisk publicering eller journalistiskt arbete som meriter.

Behöver jag ett förlag?

När du söker stipendium som privatperson ska du ha en förlagskontakt för ditt projekt; särskilt om du söker finansiering i projektets slutskede. Det stärker din ansökan om vi ser att ett förlag är intresserad av ditt projekt.

Du behöver däremot inte ha ett undertecknat avtal med ett förlag.

Vilka bidrag och stipendier kan jag söka?

Vi erbjuder två bidragsformer för konstnärligt arbete: arbetsstipendium för ett, två eller tre år och projektbidrag.

Ett projektbidrag kan ses som ett arbetsstipendium för kortare tid, vanligtvis 1-4 månader. Läs mera om skillnaden mellan arbetsstipendier och projektbidrag.

Som författare kan du också söka bidrag för fortbildning och nätverk, till exempel för en residensvistelse. De här bidragen kan du söka året om eller i september.

Tillsammans med Konstsamfundet erbjuder vi också stipendier för journalister.

Vilka bilagor behövs i novemberansökan?

Arbetsprov är viktiga när din ansökan bedöms. Det gäller både ansökan om arbetsstipendium och projektbidrag. Arbetsprov ska helst vara i pdf-format och laddas upp eller länkas i ansökan.

Arbetsprovet ska helst vara ett utdrag ur eller en synopsis för det eller de projekt du ansöker bidrag för att arbeta med. Det hjälper våra sakkunniga att få en bild av det aktuella projektet. Om du vill kan du komplettera med ett eller flera utdrag ur tidigare publicerade verk. Korta utdrag räcker; bifoga inte hela verket.

En lista över tidigare utgivning räcker inte som arbetsprov.

Bifoga också ditt cv till ansökan. Våra sakkunniga bedömer inte enbart på meriter, men cv är viktigt för att presentera dig som sökande.

Vem bedömer och på vilka grunder?

Din ansökan bedöms av sakkunniga inom litterär verksamhet. Gruppen består av 3-4 externa sakkunniga och representanter för Kulturfondens förtroendeorgan. De externa sakkunniga är anonyma, men om våra förtroendevalda kan du läsa här.

De sakkunniga, som är författare och andra experter inom litteratur, har som uppdrag att bedöma ansökningarnas konstnärliga kvalitet och relevans för det svenska i Finland. Sakkunniggruppernas sammansättning ändras med några års mellanrum.

Beviljas bidrag för översättningar, ombrytning och tryckkostnader?

Vi beviljar generellt inte bidrag för översättning av litteratur. Kostnader för ombrytning och tryckning kan däremot ingå i projektbudgeten då du söker bidrag. Det gäller särskilt utgivning av lokalhistoria, lokal dokumentation och föreningshistoriker.

Om ansökan gäller kostnader för utgivning rekommenderar vi att en förening eller ett samfund gör ansökan. Vi beviljar inte privatpersoner bidrag för egenutgivning.

Här kan du läsa om Svenska litteratursällskapets bidrag för tryck och översättning.

Vad gäller vid utgivning av lokalhistoria och föreningshistoriker?

Vi stöder bokprojekt som dokumenterar lokalhistoria, personer och verksamhet av allmänt intresse.

Vi vill att bokprojektet är förankrat i en förening eller ett samfund och därför ska föreningen eller samfundet söka bidraget; inte personen som skriver boken. Vi beviljar inte privatpersoner bidrag för utgivning.

Föreningen kan söka bidrag för skribentarvoden, ombrytning och tryckkostnader.

Då det gäller historiker, stöder vi enbart 100-årshistoriker.

Kan journalister och kritiker söka bidrag?

Vi beviljar också stipendier till journalister och kritiker. Du kan söka både arbetsstipendium och projektbidrag för egen verksamhet, till exempel som kritiker.

Finns det bidrag för läromedelsförfattare?

Du som är läromedelsförfattare kan få stipendium för att skriva läroplansbaserade läromedel för den grundläggande utbildningen, gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning. Stipendierna beviljar vi i samarbete med andra finlandssvenska fonder och stiftelser.

Läs mera här om grundläggande utbildningens och gymnasiets och här om yrkesutbildningens läromedelsstipendier.

Vem kan få stipendium för att skriva böcker?