Tillbaka
6.11.23   |   Nyheter

En miljon till det nya campuset i Björneborg

Observationsbild av fasaden till Kulturhuset från Eteläpuisto. Bild: JKMM Arkkitehdit

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden har gett ett bidrag på en miljon euro till kultursalen i det nya i campuset i Björneborg. Bidraget går till Svenska kulturfonden i Björneborg (SKiB) som finansierar hela projektet.

– Campusprojektet i Björneborg ligger helt rätt i tiden. Det blir en helhet med fastigheter för olika bildningsfunktioner – allt från årskurs ett till gymnasium, bibliotek, kultursal och utrymmen att mötas i. Det här ser vi som både ekonomiskt och socialt hållbart och vi är gärna med om att förverkliga projektet, säger Mikaela Nylander som är styrelseordförande för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden.

På svenska dagen den 6 november 2023 muras grundstenen för campuset i Björneborg. En helhet som sammanlagt beräknas kosta 38 miljoner euro.

Enligt Mikaela Nylander träffar bidraget på en miljon euro för kultursalen mitt i prick i Fastighetsstiftelsen ändamål och prioriteringar.

– Bra och lämpliga fastigheter är alltid viktiga för utbildning och kultur. På språköarna blir de ännu betydelsefullare då husen ofta är en naturlig plats – och kanske också den enda platsen – att samlas på för de svenskspråkiga invånarna.

Hela projektet startade 2019 med en arkitekttävling som JKMM Arkkitehdit vann. Fastighetsstiftelsen beviljade bidraget för kultursalen i mars 2023, då man konstaterade att hela campusprojektet var väl grundat. Diskussionerna med SKiB inleddes redan 1,5 år tidigare.

– Campusprojektet har höga arkitektoniska ambitioner och en professionell projektledning. Det här gjorde att vi lätt kunde bedöma vår roll i projektet och också bevilja bidraget, säger Joel Johansson som är fastighetschef på Fastighetsstiftelsen.

Enligt planen ska campuset stå färdigt vid årsskiftet 2025-2026.

Joel Johansson representerar Fastighetsstiftelsen vid grundstensmurningen på måndagen den 6 november.

Om Fastighetsstiftelsen

Fastighetsstiftelsen är Svenska kulturfondens stiftelse för att stödja fastighetsprojekt i kultur- och undervisningssektorn. Fastighetsstiftelsen hanterar 5 procent av det belopp som Svenska litteratursällskapet SLS årligen ställer till Svenska kulturfondens förfogande. Stiftelsen grundades 2013.

Läs mera om Fastighetsstiftelsen här.

Svenska kulturfonden i Björneborg är en självständig stiftelse, INTE en del av Svenska kulturfonden. 

***

Noggrannare information:

Information om campusprojektet.

Mikaela Nylander
styrelseordförande
050 511 3029
mikaela.nylander(at)gmail.com

Joel Johansson
fastighetschef
050 354 0802
joel.johansson(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

En miljon till det nya campuset i Björneborg