Tillbaka
3.11.23   |   Nyheter

Kulturfonden belönar eldsjälar på svenska dagen

Svenska kulturfonden prisbelönar personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får verksamhetsledaren Tariku Ahlfors det nyländska svenska dagen-priset, läraren Camilla Fant får det österbottniska priset och musikern Kim Engblom det åboländska.

Svenska kulturfondens svenska dagen-pris är på 5 000 euro vardera. I varje region utses en pristagare.

Nylands svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Tariku Ahlfors, verksamhetsledare

Tariku Ahlfors är verksamhetsledare för ungdomsverkstaden Sveps. Sveps stöder svenskspråkiga unga i studie- och arbetslivet, förbättrar deras välmående och motarbetar utanförskap. I kampen för att ingen ska lämnas utanför når Sveps hundratals svenskspråkiga i åldern 16–28 i huvudstadsregionen.

Tariku Ahlfors har arbetat idogt för att trygga svenskspråkiga ungas möjligheter att få stöd och handledning på sitt modersmål. Då framtiden känns oklar och vardagen bräcklig kan det vara avgörande att få tala sitt eget språk. Tariku Ahlfors har bidragit till att det idag finns handledare som jobbar på svenska inom den uppsökande verksamheten i Helsingfors.

Tariku Ahlfors uppmärksammas på Folktingets svenska dagen-fest i Helsingfors fredagen den 3 november kl. 15.30.

Tariku Ahlfors, fotograf Frida Lönnroos.

Österbottens svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Camilla Fant, lärare i svenska

Camilla Fant är lärare inom integrationsutbildning vid Edunova i Närpes. Hon är en motiverad och driven medarbetare och en uppskattad lärare. Camilla Fant har lång erfarenhet av språkundervisning och integrationsarbete och är känd för att alltid arbeta utgående från studerandes behov och med deras bästa i åtanke.

Camilla Fant spelar en viktig roll för både studerande med invandrarbakgrund och det svenska språkets ställning i Österbotten.

Camilla Fant uppmärksammas måndagen den 6 november kl. 13.50 under en prisceremoni för personal och studerande på YA i Närpes. Redaktionernas representanter är varmt välkomna!

Camilla Fant, fotograf Jessica Lindgren.

Åbolands svenska kulturfonds svenska dagen-pris

Kim Engblom, musiker

Musikern Kim Engblom arbetar för att musiken ska nå ut till och beröra många. Han har samarbetat med ett stort antal musiker, både proffs och amatörer, och har samma professionella grepp i alla produktioner och uppdrag. Kim Engblom delar flitigt med sig av sin kunskap och får andra att både lysa och växa. Han är en sann inspiration för många.

En viktig del av Kim Engbloms arbete är att erbjuda allsång och musik – ofta traditionella visor – på ålderdomshem och servicehus i Åboland. Hans nya arrangemang av gamla finlandssvenska och svenska visor har också uppskattats och framförts av många åboländska körer.

Kim Engblom uppmärksammas på svenska dagen-festen i Sigynsalen i Åbo måndagen den 6 november kl. 18.

Kim Engblom, fotograf Maria Grönroos/Studio Liikkuva.

***

Noggrannare information, kontaktuppgifter till pristagarna och porträttbilder:

Martina Landén-Westerholm
 kommunikationschef
 040 595 0817
 martina.landen-westerholm(at)kuturfonden.fi

Kulturfonden belönar eldsjälar på svenska dagen