Tillbaka
7.11.23   |   Nyheter

Skriv eller uppdatera ditt cv

Illustration: Maria Sann


Om du söker bidrag i november märker du att vi i många ansökningsblanketter kräver att du bifogar cv till ansökan. Det här gäller både för privatpersoner och arbetsgrupper då vi behöver alla medlemmars cv.

Varför ska jag lämna in ett cv?

Vi behöver ditt cv för att få en tydlig översikt över din bakgrund och dina meriter. Om väsentliga uppgifter saknas blir det svårt för dem som behandlar ansökan att veta om du har tillräckliga akademiska eller konstnärliga meriter för att få ett stipendium eller bidrag.

Vad ska ingå i mitt cv?

Om du ansöker om om ett doktorandstipendium eller bidrag för vetenskaplig forskning ska du följa Forskningsetiska delegationens riktlinjer.

Också du som ansöker om ett arbetsstipendium eller projektbidrag för konstnärligt arbete kan utgå från modellen för forskare. Du hittar också tips och råd här.

Åtminstone följande information ska finnas med i ditt cv:

  • Aktuell information om din utbildning. Om du är i slutskedet av en examen ska det tydligt framgå när dina studier avslutas. Förtydliga gärna vilka ämnen du har studerat eller om du har en särskild specialisering.
  • Aktuell information om din nuvarande anställning, dina uppdrag eller projekt
  • Information om tidigare anställningar, uppdrag eller projekt

Ha inte känsliga personuppgifter som personnummer i ditt cv; ditt födelseår räcker.

I vilket format ska mitt cv vara?

En tydlig struktur med mellanrubriker och punktlistor underlättar för oss som läser.

Vi rekommenderar att du bifogar ditt cv som pdf. Det garanterar att alla som behandlar din ansökan kan öppna filen och se den så som du avsett.

På både PC och Mac kan du spara din fil som pdf genom att välja ”Skriv ut” och sedan ”Skriv ut som pdf”. Du kan ladda ned ett gratisverktyg för att spara en fil i pdf-format.

Vi godkänner inte en länk till din LinkedIn-profil som cv. Våra sakkunniga kan inte besöka profilen anonymt och kan därför inte ta del av informationen.

Måste mitt cv vara på svenska?

Det går bra att bifoga ett cv på finska eller engelska, förutsatt att din ansökan och verksamhet i övrigt har tillräcklig anknytning till eller relevans för det svenska i Finland.

Skriv eller uppdatera ditt cv