Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet

för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner.

Ansökningstiden

Ansökningarna behandlas vid beslutsmöten tre gånger per år. De ansökningar, som inlämnats innan utgången av februari månad, behandlas i mars, de ansökningar, som inlämnats innan utgången av maj månad, behandlas i juni och de ansökningar, som inlämnats innan utgången av september månad, behandlas i oktober.

För vad

Bidrag kan beviljas för läroplansbaserade läromedel för den svenskspråkiga skolan i Finland (grundskolan och gymnasiet).

Kriterier

Ansökan görs av författaren efter att avtal ingåtts med ett förlag. Ansökan ska innehålla en klar plan för utgivning och språkgranskning. I ansökans ändamålstext ska läromedlets namn och målgrupp framgå. Ansökan kan lämnas in efter att arbetet inletts, men arbetet ska fortfarande pågå, dvs. arbetet med läromedlet ska inte vara slutfört, då ansökan om stipendium görs. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är insatt i ämnet. Dessutom ska författaren kunna visa att flera skolor eller läroinrättningar planerar att använda läromedlet.

Besked om beslut

Besked skickas till den mejladress som finns i sökandeprofilen.
För mera information, kontakta:

Niklas Wahlström

niklas.wahlstrom(at)sfv.fi