Tillbaka
26.10.21   (Redigerad 28.10.21)   |   Okategoriserade
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad gäller för arbetsprov?

Foto: Sara Bondegård (Studio Sara)

Arbetsprov är obligatoriska för alla sökande inom konst, både då du söker arbetsstipendium och projektbidrag. Läs det här innan du lämnar in dina arbetsprov.

Arbetsprov behövs för att våra sakkunniga ska kunna bedöma din ansökan. Om du inte bifogar arbetsprov till din ansökan, får du sannolikt avslag.

Aktuellt och tydligt

Dina arbetsprov ska vara aktuella och tydligt utmärkta. Använd inte arbetsprov från din utbildning om du tog examen för fler år sedan. Förlita dig inte bara på dina välkända äldre verk.

Endast digitalt

Lämna in alla arbetsprov elektroniskt. Vi tar inte emot fysiska arbetsprov.

Kontrollera att alla länkar fungerar. Länka inte direkt till material på molntjänster som Google Drive eller Dropbox utan ladda upp filerna i din ansökan eller på din webbplats.

Spara helst som PDF

Spara helst visuellt material och textprov i PDF-format. Då säkerställer du att materialet är tillgängligt och att typsnitt återges korrekt på olika enheter.

Sammanställ helst textprov och bilder i ett PDF-dokument istället för att ladda upp flera olika.

Visuell konst

Bifoga en digital portfolio i PDF-format där namn, teknik, och årtal anges för verken. Du kan också länka till en webbplats med samma information, men kontrollera då att materialet är lättåtkomligt på webbplatsen. Vänligen observera att enbart hänvisning till konton på sociala medier inte räcker som arbetsprov.

Litterär verksamhet

Bifoga både texter ur tidigare verk och textprov från de projekt du vill arbeta med under stipendieperioden. Texterna behöver inte vara i sin slutliga form. Spara alla filer i ett och samma dokument, helst i PDF-format. Hänvisning till konton på sociala medier räcker inte som arbetsprov.

Musik, film och scen- och mediekonst

Audiovisuellt material kan du antingen ladda upp i ansökan eller länka. Det går bra att hänvisa till lösenordskyddat material på Vimeo eller Youtube, men kom ihåg att uppge lösenordet i ansökan. Hänvisning till konton på sociala medier räcker inte som arbetsprov.

Vad gäller för arbetsprov?