Tillbaka
26.10.21   |   Okategoriserade
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vad är en bra arbetsplan i en arbetsstipendieansökan?

Bild: Laura Mendelin


I din arbetsplan berättar du vad du vill skapa, utforska och utveckla under stipendieperioden. Här är våra ombudsmäns bästa tips för arbetsplanen du bifogar till din ansökan om ett arbetsstipendium.

  1. Var tydlig med dina målsättningar; vad blir det konkreta resultatet av stipendieperioden?
  2. Bedöm din tidsanvändning realistiskt. Ett arbetsstipendium är på minst ett år. Om ditt arbete kan genomföras på mindre än ett år ska du istället söka ett projektbidrag.
  3. Var tydlig och distinkt; undvik att inbegripa för många olika saker i din arbetsplan. Det kan ge ett oseriöst och splittrat intryck.
  4. Beskriv hur seriösa dina planer är. Berätta om dina förlagskontrakt eller avtal om galleriplats, utställningstid eller residens. Du behöver däremot inte bifoga kontrakt eller avtal till din ansökan.
  5. Berätta om dina planer på samarbeten med andra konstnärer eller institutioner. Bedöm hur sannolikt det är att samarbetet förverkligas.
  6. Bifoga ett uppdaterat CV som ger oss en tydlig bild av vad du gjort hittills.
  7. Kom ihåg dina arbetsprov – de hjälper våra sakkunniga att bedöma om din arbetsplan är realistisk.

Vill du ha flera tips för din ansökan om ett arbetsstipendium? Här har vi samlat de vanligaste orsakerna till att vi ger avslag på ansökan: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/13/fick-du-nej-pa-ansokan-om-arbetsstipendium/

Vad är en bra arbetsplan i en arbetsstipendieansökan?