Tillbaka
26.10.21   (Redigerad 14.11.23)   |   Okategoriserade

Det viktigaste för dig som söker arbetsstipendium

Bild: Tage Rönnqvist

Ska du söka ett arbetsstipendium inom konst? Innan du gör din ansökan är det bra att läsa svaren på de vanligaste frågorna konstnärer ställer i november.

Vem kan söka ett arbetsstipendium?

Vi beviljar arbetsstipendier endast till professionella konstnärer.

Med professionell konstnär avser vi en person som har sin konstnärliga verksamhet som det huvudsakliga arbetet. Vi förutsätter också att professionella konstnärer antingen har relevant utbildning eller varit professionellt verksamma länge.

Vad är skillnaden mellan arbetsstipendium och projektbidrag?

Ett arbetsstipendium möjliggör konstnärligt arbete på heltid i 1-3 år. Arbetsplanen för ett arbetsstipendium kan omfatta ett stort projekt eller flera mindre.

Ett projektbidrag gäller alltid ett enskilt projekt med en tydlig början och ett slut – arbetet med till exempel en bok, utställning eller teateruppsättning. Projekttiden är ofta betydligt kortare än ett år, vanligen 1-4 månader, när det gäller projektbidrag till privatpersoner och arbetsgrupper.

I november tar vi emot ansökningar om både arbetsstipendium och projektbidrag.

Här kan du läsa mera om skillnaden eller arbetsstipendier och projektbidrag.

Kan jag söka både arbetsstipendium och projektbidrag?

Ja, det går utmärkt. Konkurrensen om arbetsstipendier är hård och våra sakkunniga konstaterar ofta att en person som ansökt om arbetsstipendium också borde ha ansökt om projektbidrag. Då hade de haft möjlighet att förorda en projektansökan även om ett arbetsstipendium inte beviljats.

Du kan samtidigt lämna in flera ansökningar om bidrag för olika projekt, men endast en ansökan om arbetsstipendium.

Om du får ett arbetsstipendium kan du inte få ett projektbidrag samma år, och vice versa.

Hur stort är ett arbetsstipendium?

Kulturfondens arbetsstipendium är 30 000 euro/år under 1-3 år.

För projektbidrag utgår vi ofta från drygt 2 000 euro/månad som ersättning för arbetstid. Kostnader för hyra, material och resor kan också ingå i en projektbudget. Observera att alla ansökningar om projektbidrag bedöms enskilt och beloppen kan variera.

Kan jag få ett flerårigt arbetsstipendium?

Vi beviljar endast ett fåtal två- eller treåriga arbetsstipendier. För att våra sakkunniga ska anse att en flerårig period är motiverad måste arbetsplanen vara välgjord och tydligt omfatta hela stipendieperioden.

Du lämnar in bara en ansökan om arbetsstipendium och använder samma ansökningsblankett oberoende av om du söker ett ettårigt och flerårigt stipendium. I början av blanketten väljer du hur många år du ansöker om.

Välj den längsta period du är intresserad av. Du kan få stipendium för en kortare period än du ansökt om, men inte för en längre.

Om din ansökan förordas tar de sakkunniga ställning till stipendieperiodens längd.

Du kan ansöka om och beviljas ettårigt arbetsstipendium flera år i följd, men högst tre år. Om du har haft ett tvåårigt stipendium och lämnar in en ny ansökan direkt när stipendieperioden slutar, kan du beviljas högst ett år till.

Måste jag lämna in arbetsprov?

Arbetsprov är obligatoriska för alla sökande inom konst, både för arbetsstipendium och projektbidrag. Våra sakkunniga behöver relevanta arbetsprov för att kunna bedöma en ansökan. Om du inte bifogar arbetsprov, får du sannolikt avslag på din ansökan.

Här kan du läsa mera om arbetsprov.

Hur gör jag en bra arbetsplan?

Arbetsplanen ska beskriva vad du vill få möjlighet att skapa, utforska och utveckla under stipendieperioden. Det är viktigt att du har tydliga målsättningar i planen – vad ska vara det konkreta resultatet av stipendieperioden?

Här kan du läsa flera bra tips för din arbetsplan.

Hur ska jag uppge referenser och rekommendationer?

När du ansöker om arbetsstipendium kan du antingen ladda upp daterade och undertecknade rekommendationsbrev eller använda vårt ansökningssystem för att be om en rekommendation av 1-2 personer.

Rekommendationerna måste lämnas in senast i mitten av december. Kontrollera det exakta datumet i ansökningsblanketten.

Om du använder systemet i ansökningsblanketten för att be om rekommendationer får du ett mejl när rekommendationen sänts in. Du kan också logga in i ansökningssystemet och kontrollera om rekommendationen sänts in.

Om du ansöker om projektbidrag kräver vi inte rekommendationer, men du får gärna bifoga ett eller flera rekommendationsbrev som bilaga.

Kan jag söka arbetsstipendium för att fortbilda mig?

Nej, ett arbetsstipendium ska inte finansiera studier eller omfattande fortbildning. Vi kan göra undantag för korta kurser som stöder det övriga arbetet under stipendieperioden. Vi kan också godkänna residensvistelser under en stipendieperiod.

Undvik att bygga upp din arbetsplan kring att kraftigt byta inriktning för ditt konstnärskap. Det kan ingå för dig nya och spännande element i arbetsplanen, men vi rekommenderar inte att du ansöker om arbetsstipendium för att byta genre eller teknik.

Varför ska arbetsstipendiater vara 18-68 år?

Vi följer LPA:s regler – de beviljar enbart försäkringar till stipendiater som är 18-68 år och inte får ålderspension. Om du får ålderspension men är yngre än 68 år kan du inte heller få arbetsstipendium.

Tidigare drog vi gränsen för arbetsstipendium vid 65 år, med hänvisning till folkpensionslagen. Nu följer vi LPA:s riktlinjer istället.

Kan jag ha både ett jobb och arbetsstipendium?

Stipendieperioden förutsätter att du arbetar heltid med ditt konstnärskap. Om du vill dryga ut inkomsterna, kan du enbart ha kortare uppdrag.

Vi följer samma regler som Centret för konstfrämjande – max 10 h/vecka eller 25 procent under stipendieperioden.

Om du samtidigt har ett avlönat arbete eller uppdrag, påverkar det det sannolikt beskattningen. Kontakta Skattemyndigheten för mer information.

Om du under stipendieperioden får ett heltidsarbete ska du meddela oss. Vi avbryter stipendieutbetalningarna, så du inte blir tvungen att återbetala stipendiet.

Det viktigaste för dig som söker arbetsstipendium