Tillbaka
27.10.21   (Redigerad 1.12.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Läs det här innan du ansöker

Bild: Jenni Ahtola

Vi har listat de 16 punkter våra ombudsmän hoppas att alla sökande känner till. Här hittar du korta svar på de allra vanligaste frågorna vi får. Det här är samtidigt våra 16 bästa tips för att undvika de vanligaste misstagen i ansökan.

Vad kan Kulturfonden stödja?

Vi har många olika bidrag och stipendier för många olika målgrupper. Samtidigt har vi också begränsningar för vad vi kan stödja. Faller projektet eller verksamheten inom de här ramarna?

Vi måste följa våra donatorers vilja och vårt uppdrag som är att stödja

 • utbildning, vetenskap och forskning,
 • konst och kultur och
 • samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Med ”samhällsservice” menar vi verksamhet inom den tredje sektorn.

Vad betyder ”anknytning till det svenska i Finland”?

För att få ett bidrag eller stipendium från Kulturfonden måste din ansökan ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Det räcker inte att du eller din verksamhet är svenskspråkig.

Hur tolkar vi kravet? Läs mera här.

Är Kulturfonden rätt finansiär?

Även om din verksamhet stöder det svenska i Finland måste din ansökan också på andra sätt matcha Kulturfondens syfte och prioriteringar.

Vi beviljar inte bidrag för:

 • drift av lagstadgad verksamhet (till exempel grundläggande undervisning, bibliotek)
 • näringsverksamhet, till exempel uppstart av företag
 • infrastrukturprojekt eller fastighetsbyggen
 • turism
 • översättning av litteratur – se FILI
 • social- och hälsovård, till exempel rehabilitering

Om din ansökan gäller en självfinansieringsandel för ett regionutvecklingsprojekt, kan du få bidrag från Kulturfonden trots att projektet gäller ett fastighetsbygge.

Vi ger i regel inte heller bidrag för:

 • traktering vid seminarier och konferenser
 • översättningar av material
 • anskaffningar av utrustning eller material
 • anställningar tillsvidare
 • historiker, fester och jubileumsevenemang; 100-årshistoriker är undantagna denna regel.

Vi beviljar inte bidrag på sociala grunder.

När kan jag söka bidrag?

Kulturfondens stora ansökningstid är i november. Då utlyser vi dessa bidrag och stipendier:

 • arbetsstipendier för konstnärer
 • doktorandstipendier
 • projektbidrag för privatpersoner och arbetsgrupper
 • verksamhetsbidrag för organisationer
 • projektbidrag för organisationer
 • projektbidrag inom vetenskaplig forskning

Våra andra bidrag har ansökningstid under andra tider på året, många i september eller mars. Dessutom har vi flera bidragsformer som du kan söka året runt.

Du hittar alla bidrag här. Vid varje bidrag står när följande ansökningstid är.

Hur ansöker jag från en specialfond?

Kulturfonden består av hundratals olika fonder. Vissa fonder har väldigt specifika syften, till exempel att stödja sökande från en viss region eller inom en viss konstgenre.

Om du gör din ansökan i november behöver du INTE välja vilken fond du riktar din ansökan till. Det samma gäller många andra bidrag under året.

Gör en tydlig ansökan som klart beskriver ändamålet för ditt projekt eller din verksamhet. När vi bereder ansökningarna kollar vi om ändamålet för din ansökan passar inom någon specialfond. Om ändamål och fond passar ihop tas bidraget ur specialfonden.

I september kan du rikta ansökan direkt till några av våra specialfonder. Då väljer du fond i samband med att du fyller i ansökan. Det gäller dessa fonder:

 • Henrik Nysténs fond
 • Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond (jämna år)
 • Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska skärgårdsfond (ojämna år)
 • Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)
 • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
 • Henry och Martta Bertells minnesfond
 • Kristinestads kulturfond
 • Frans Henriksons testamentsfond

I beskedet till dig nämner vi alltid ur vilken fond bidraget har beviljats.

Läs mer om våra specialfonder här.

När ska jag göra ansökan i grupp?

Om ni är flera personer som samarbetar och vill ansöka om bidrag gemensamt ska ni göra det som arbetsgrupp.

Börja med att registrerar ett nytt användarkonto för gruppen.

Gör aldrig en ansökan för flera personer med en enskild persons användarkonto. För att ett bidrag ska kunna fördelas inom gruppen måste gruppen stå som sökande.

Läs mer om hur arbetsgrupper ansöker här.

Kan kommuner och företag söka bidrag?

Offentliga aktörer, till exempel kommuner, och privata företag kan söka projektbidrag och i viss mån även en del andra bidrag.

Vi beviljar däremot inte företagsstöd eller bidrag för att driva ordinarie lagstadgad verksamhet.

Läs mera om bidrag till företag och kommuner här.

Vad är en bra ansökan?

En bra ansökan är tydlig för de tjänstemän, sakkunniga och förtroendevalda som läser den. Innehållet i ansökan ska besvara frågorna

 • vem,
 • varför,
 • hur och
 • när.

Omfattningen på ansökan beror på vad ansökan gäller. Ansökan om ett resebidrag behöver inte vara lika omfattande som ansökan om ett flerårigt arbetsstipendium.

Tänk på att vi som läser din ansökan kanske inte känner till dig och din verksamhet. Presentera dig eller den organisation som ansöker om bidraget.

Läs mer om hur du gör en bra projektplan och projektansökan.

Hur fyller jag i budgettabellen?

I de flesta ansökningsblanketter ska du fylla i en budgettabell. Om budgettabellen saknas utgår vi från att stipendiet används för levnadskostnader.

Var noga med att budgeten balanserar; de totala inkomsterna och utgifterna ska vara lika stora.

Ange alltid projektets eller verksamhetens hela budget, inte bara den del du söker finansiering för. Vi bedömer hela budgeten och hur stor andel vårt eventuella bidrag utgör.

Vad betyder egen andel i budgeten?

”Egen andel” i budgettabellen är de pengar du eller din organisation själv satsar i projektet.

Om ni inte satsar pengar i projektet kan er arbetsinsats räknas som egen andel. Räkna i så fall om arbetsinsatsen i pengar och uppge summan som egen andel i budgettabellen. Nämn gärna att det gäller en omräknad arbetsinsats.

Måste jag ha flera finansiärer?

Projekt ska i de allra flesta fall ha flera finansiärer. Om du i din ansökan utgår från att Kulturfonden ska finansiera projektet till 100 procent är det hög risk att du får avslag på ansökan.

Uppge tydligt vilka andra finansiärer du ansökt eller tänker ansöka om bidrag från, och vilka summor du ansöker om. Uppge både sådana bidrag som du redan har beviljats och sådana som du ansökt eller ska ansöka om.

Om du efter att du skickat in ansökan får ett bidrag från någon av de andra finansiärerna ska du meddela oss. Använd Korrespondens-funktionen i ansökningssystemet.

Är bilagor obligatoriska?

Om du måste bifoga bilagor till din ansökan eller inte beror på vilket bidrag du ansöker om. Vilka bilagor som eventuellt är obligatoriska framgår ur ansökningsblanketten.

Den vanligaste bilagan vi kräver är sökandes CV. Organisationer kan också behöva bifoga det senaste godkända bokslutet till ansökan. Till stora projektansökningar kan det vara motiverat att bifoga en separat budget som är mer specificerad än budgettabellen i ansökan.

Det går alltid bra att lägga till bilagor som inte är obligatoriska om du anser att de stödjer din ansökan. Allt relevant ska ändå framgå ur själva ansökan – eventuella bilagor ska bara vara komplement.

Kan jag söka bidrag för anskaffningar?

Det enda syftet med en ansökan kan inte vara anskaffning av till exempel teknisk utrustning eller licenser. Inom projekt kan ett bidrag i viss mån användas för utrustning, men inte enbart.

Det finns några undantag: bidragsformen Bokpaket handlar om anskaffning av litteratur, och vissa specialfonder tillåter eller till och med uppmanar till anskaffningar.

Läs mer om vad som gäller här.

Kan vi söka bidrag för lönekostnader?

Inom de flesta större projekt uppstår personalkostnader för projektledning eller andra uppgifter. Så länge anställningarna är tidsbundna och sker inom ramarna för ett enskilt projekt går det bra att rekrytera och avlöna personer med bidrag från Kulturfonden.

Däremot är det inte tillåtet att använda ett bidrag för att rekrytera och anställa ordinarie personal för lagstadgad verksamhet eller inom ett företag.

Projektbidrag till privatpersoner och arbetsgrupper används ofta till största delen för att täcka levnadskostnader eller för att betala arvoden. Arbetsstipendier och doktorandstipendier är i sin helhet avsedda för levnadskostnader.

Kan jag ansöka trots försenade redovisningar?

Om du lämnar in en ny ansökan och har försenade redovisningar, kan det betyda att du får avslag på den nya ansökan.

Ifall den nya ansökan ändå beviljas ett bidrag kommer du inte kunna anhålla om utbetalning av det nya bidraget förrän de försenade redovisningarna är åtgärdade.

När får jag besked?

Behandlingstiden beror på vilket bidrag du har sökt. Om du ansökte i november får du besked i mitten av mars. För övriga bidragsformer är svarstiden i regel 1-3 månader.

Läs det här innan du ansöker