Tillbaka
27.10.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Det finns många bra telefonnummer i Svenskfinland

Här kan du läsa vår insändare som publicerades i Hufvudstadsbladet i oktober 2021.

Vi på Svenska kulturfonden håller med – vi ska vända på varje sten för att stärka svenskans ställning i Finland.

Johan Häggman har skrivit en rapport för tankesmedjan Magma och efterlyser i Hbl (21.10) nya kreativa tag för att gynna det svenska.

Det gör vi också, särskilt i november då Kulturfonden får tusentals bidragsansökningar. Så gott som alla med målet att stärka det svenska i Finland.

De nästan 4 000 bidrag som vi varje år beviljar gör att vi har en ganska bra insyn i vad som redan görs på och för det svenska i Finland.

Många åtgärder, som påminner om de europeiska exempel som Häggman vill se också i Finland, är faktiskt under arbete. Ofta med hjälp av finlandssvenska fonders finansiering.

Driftiga och kreativa aktörer driver projekt för att till exempel öka antalet språkbad, satsa mera på språköar, låta finskspråkiga elever bekanta sig med svenska på ett lättsamt sätt, göra det lättare och trevligare för svenskspråkiga att lära sig finska, stärka den svenskspråkiga lärarutbildningen, stödja svensklärarna, integrera svenskspråkiga och invandrare, göra det lättare för invandrare att göra svenskspråkiga val, ordna fritidsverksamhet på svenska för finskspråkiga och invandrare, skapa enkla verktyg för att lustfyllt lära sig svenska, göra det lättare för finskspråkiga att ta del av kultur på svenska, stärka tjänsteinnehavares kunskaper i svenska, öka förståelsen mellan språkgrupper och förbättra språkklimatet i Finland överlag.

Kulturfonden har dessutom under de senaste åren finansierat programmet ”Hallå!” som stärker det svenska språket och flerspråkighet i hela Finland. Över 70 aktörer driver – med hjälp av 6 miljoner euro – smarta strategiska projekt som hjälper språkgrupperna att förstå varandra bättre och överskrida gränser. Också här ryms många goda idéer och lyckade koncept som påminner om de europeiska exemplen.

Visst ska vi satsa på benchmarking med andra språkliga minoriteter. Men det lönar sig att ha koll på vad som redan är på gång och vad som kan vara en bra grogrund för större satsningar.

Vi fortsätter lita på och stödja de driftiga aktörer, kreativa initiativ och hållbara projekt som stärker det svenska. Så uppfyller vi vårt uppdrag och håller samtidigt en sund distans till både den offentliga sektorn och den politiska viljan i Finland.

Och det finlandssvenska telefonnumret, institutionen med ansvar för språkplaneringen på svenska i Finland, som Johan Häggman efterlyser. Vårt tips är att ringa Folktinget.

Mikaela Nylander, ordförande
Sören Lillkung, vd

Svenska kulturfonden

Det finns många bra telefonnummer i Svenskfinland