Tillbaka
28.10.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kritik och imponerade stilistik i kolumntävlingen Argh?

Henrika Brink från Katedralskolan i Åbo får första pris i årets kolumntävling Argh? – en skrivartävling för dig som har något på hjärtat. Hennes stilistiska kolumn med kritik mot modersmålsundervisningen imponerade på juryn.

Tävlingen är öppen för studerande vid gymnasier och yrkesskolor. Vinnarna i årets kolumntävling Argh? är:

 • Henrika Brink, Katedralskolan i Åbo, första pris
 • Linn Sønnerstad, Gymnasiet Lärkan i Helsingfors, andra pris
 • Valia Sadiq, Ekenäs Gymnasium, tredje pris
 • Katarina Johansson, Katedralskolan i Åbo, juryns hedersomnämnde

Årets kolumntävling Argh? samlade 69 bidrag. Populära teman i kolumnerna var feminism, utsatthet, klimatångest och utanförskap. Många skribenter resonerade kring coronaåret och beskrev oro och frustration bland unga.

Juryn konstaterar i sitt utlåtande om tävlingen:

Juryns helhetsbedömning av årets textskörd är att våra unga nu skulle vara betjänta av lite mer optimistiska framtidsprognoser, samt konkreta åtgärder som skulle ge dem hopp om ett hållbart och jämställt framtida samhälle.

Prisutdelning på Helsingfors bokmässa

Pristagarna belönas på Helsingfors bokmässa torsdagen den 28 oktober kl. 15.00 på scenen Kallio. Samtidigt uppmärksammas också vinnarna i två andra skrivtävlingar. Prisutdelningen är öppen för alla.

Vill din redaktion intervjua vinnarna? Mejla martina.landen-westerholm@kulturfonden.fi för kontaktuppgifter till vinnarna.

Pristagarna och juryns motiveringar

Första pris

Flugsnappare i motljus – Henrika Brink, Katedralskolan i Åbo

Skribenten ställer sig med imponerande stilistik kritisk till innehållet i dagens modersmålsundervisning. Hen vågar bryta mönstret och inleder sitt alster med ett fiktivt textsjok, som juryn anser är av hög kvalitet. Med tanke på den här uppenbara förmågan att skriva kan man bara önska att skribenten i framtiden ges, eller tar sig, möjlighet att utveckla sin begåvning.

Klicka här för att läsa kolumnen Flugsnappare i motljus.

Andra pris

Förr eller senare reagerar jag – Linn Sønnerstad, Gymnasiet Lärkan i Helsingfors
Många skribenter har också i år försökt sig på temat jämställdhet eller feminism, men ofta saknar texterna en tillräckligt personlig vinkling för att de ska lyckas bli mera än allmänna. Ibland är utgångspunkten i stället så personlig att texten bara blir ett uttryck för förståelig ilska och frustration. Skribenten för den här texten skriver däremot både engagerat och balanserat med utgångspunkt i sina egna erfarenheter. Språket är moget och nyanserat, vilket bidrar till en samtidigt känslofylld men ändå övervägd text.

Tredje pris

Bara ett till dött barn på en turkisk strand – Valia Sadiq, Ekenäs Gymnasium

Med en väl uppbyggd text och ett starkt personligt engagemang tar sig skribenten an flyktingkriserna i världen. Redan den kraftfulla och ikoniska rubriken visar vad skribenten vill ha sagt. Skribenten ställer flera retoriska frågor och skapar snabbt en kontakt med läsaren. Hen försöker med sin text att väcka den sovande massan vid sina skärmar och dagstidningar. Vakna medmänniskor! Alla förtjänar en andra chans i livet.

Hedersomnämnande

Sårade änglar – Katarina Johansson, Katedralskolan i Åbo

Det är sällan den så kallade lilla människan ges utrymme i en kolumn. Kanske är det speciellt sällan den lilla människan ges utrymme i en text skriven av en väldigt ung person. Med glädje läste därför juryn denna fina och välskrivna hyllning till hen som jobbar i kassan i närbutiken eller den som alltid ställer upp för alla och hjälper, men sällan får ett tack. Texten andas en fräsch positivitet och en medmänsklighet som verkligen behövs just nu och den värmde länge efter läsningen.

Om kolumntävlingen Argh?

 • Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden.
 • I år ordnades tävlingen för tionde gången.
 • Tävlingen är öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.
 • Uppdraget är att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet får skribenterna välja fritt.
 • Första pris är en resa för två personer till en valfri nordisk huvudstad. Andra och tredje pris är en pekplatta laddad med skönlitteratur.
 • Den vinnande kolumnen publiceras på www.kulturfonden.fi.
 • Juryns medlemmar var i år: Jeanette Björkqvist, journalist, Johanna Holmström, författare och Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap.

***

Pressmeddelande, Helsingfors den 28 oktober 2021

Noggrannare information:

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman, utbildning
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi
tfn 050 360 7436

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
tfn 040 537 1494

Kritik och imponerade stilistik i kolumntävlingen Argh?