Tillbaka
8.11.19   |   Nyheter

Hur söka bidrag för studieresor?

Är skola och utbildning ditt område? Planerar du en studieresa tillsammans med en grupp? Läs våra tips redan nu. Du kan ansöka om bidrag under hela året.

Vad är en studieresa?

Med studieresor avser vi skolresor, studiebesök, konferensresor, utbytes- och vänelevsverksamhet och liknande resor som görs av grupper inom utbildningssektorn. För lägerskolor kan vi tyvärr inte bevilja bidrag.

Vem kan få bidrag för studieresor i grupp?

Vi kan bevilja bidrag för studieresor inom alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogiken till högskolorna.

Det är inte bara elever, studerande och pedagoger som kan få bidrag för studieresor, utan också elevvårdspersonal, ledare inom barn- och ungdomssektorn och anställda inom utbildningsadministrationen.

Observera att också lärare i svenskt språkbad eller lärare som undervisar i svenska inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet berörs av den här bidragsformen.

Observera att endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

Vad prioriterar vi?

Vi ser det alltid som en fördel om gruppresan har ett kontaktskapande syfte, det vill säga att man bekantar sig med nya människor på orten man reser till.

Resor med elever och studerande ska alltid ha ett pedagogiskt syfte. När det gäller grupper av högskolestuderande är det viktigt att resan har en tydlig koppling till studierna.

För högstadier prioriterar vi resor till Norden och Östersjöområdet och för andra stadiet Norden, Östersjöområdet och Europa.

Eftersom medlen delvis kommer ur specialfonder som stöder specifika ämnesområden är resor med koppling till pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, medicin och odontologi prioriterade.

Hur mycket kan du ansöka om?

Vi beviljar högst 1 000 euro för studieresor i grupp inom Finland och högst 3 000 euro för utlandsresor.

Daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen, eftisar, gymnasier och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning kan få bidrag för välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande ställen. Detta gäller ändå inte Stafettkarnevalen och Kulturkarnevalen.

Det här bidraget är högst 10 euro/person/år för inträde och högst 1 000 euro för transporter, beroende på avstånd och antal personer.

När är ansökningstiden?

Den här bidragsformen har fri ansökningstid från och med 1.1.2020. Vi tar alltså emot ansökningar under hela året från och med januari 2020 och du får besked inom cirka fyra veckor.

Hur söka bidrag för studieresor?