Tillbaka
8.11.19   (Redigerad 22.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hur söka bidrag för studieresor i grupp?

Är skola och utbildning ditt område? Planerar du en studieresa tillsammans med en grupp? Läs våra tips redan nu. Du kan ansöka om bidrag under hela året.

Vad är en studieresa?

Med studieresor menar vi

 • skolresor,
 • studiebesök,
 • konferensresor,
 • utbytes- och vänelevsverksamhet och
 • liknande resor som görs av grupper inom utbildningssektorn.

Vem kan få bidrag för studieresor i grupp?

Vi kan bevilja bidrag för studieresor inom alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogiken till högskolorna. Också den fria bildningen är inkluderad.

Det är inte bara elever, studerande, pedagoger och forskare som kan få bidrag för studieresor, utan också elevvårdspersonal, ledare inom barn- och ungdomssektorn och anställda inom utbildningsadministrationen.

Också språkbadsundervisning på svenska och undervisning i svenska inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet kan ta del av den här bidragsformen.

Observera att enskilda personer eller arbetsgrupper inte kan ansöka om det här bidraget. Det är utbildningsanordnaren eller organisationen som arrangerar gruppresan som ska stå som sökande.

Som privatperson kan du som arbetar inom utbildningssektorn ansöka om ett stipendium för fortbildning och behörighetsgivande studier.

Vad prioriterar vi?

Vi ser det alltid som en fördel om gruppresan har ett kontaktskapande syfte, det vill säga att man bekantar sig med nya människor på orten man reser till.

Resor med elever och studerande ska alltid ha ett pedagogiskt syfte och en tydlig koppling till läroplanen. För åk 7–9 prioriterar vi resor till Norden och Östersjöområdet och för andra stadiet Norden, Östersjöområdet och Europa.

Resor för studentföreningar och grupper av högskolestuderande ska ha klar anknytning till studierna och gärna vara kontaktskapande. Här prioriterar vi ansökningar från studerandegrupper inom

 • pedagogik,
 • humaniora,
 • samhällsvetenskaper,
 • naturvetenskaper,
 • medicin och
 • odontologi.

Våra prioriteringar hör samman med att medlen delvis kommer ur specialfonder som stöder specifika ämnesområden.

Hur mycket kan du ansöka om?

Vi beviljar högst 1 000 euro för studieresor i grupp inom Finland och högst 3 000 euro för utlandsresor.

Ni kan få bidrag för välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande ställen. Detta gäller ändå inte Stafettkarnevalen och Kulturkarnevalen.

Det här bidraget är för

 • daghem,
 • förskolor,
 • skolor inom den grundläggande utbildningen,
 • eftisar,
 • gymnasier och
 • skolor inom andra stadiets yrkesutbildning.

Det här bidraget är högst 10 euro/person/år för inträde och högst 1 000 euro för transporter, beroende på avstånd och antal personer.

När är ansökningstiden?

Vi tar emot ansökningar under hela året och du får besked inom cirka fyra veckor.

Hur söka bidrag för studieresor i grupp?