Tillbaka
8.11.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

#räddakonsttestarna

Konsten tillhör alla! Nu jobbar vi för att Konsttestarna ska få en fortsättning efter det här läsåret - det sista ev det treåriga projektet.

Stökiga unga i teatersalongen stör inte Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater. Han skriver i en insändare i Åbo Underrättelser att teatrarna borde bli bättre på att dels fånga upp ungas frågor och tankar och dels skräddarsy föreställningar i dialog med unga. Precis vad Konsttestarna ger möjlighet till!

Här på Åbo Underrättelser webbplats kan du läsa Jukka Aaltonens insändare.

– Vi kommer inte att kunna mäta effekterna av Konsttestarna på flera år, men vi tycker att alla unga ska ha rätt till minst en konstupplevelse per år. Gärna tillsammans med sina klasskamrater. De ska få känna sig välkomna  och respekterade i till exempel en teatersalong. Då lär de sig också själva att respektera uppträdande artister och konstmiljön, säger Sören Lillkung.

En fortsättning för Konsttestarna?

Den treåriga projektperioden för Konsttestarna slutar i maj 2020. Då har sammanlagt ungefär 180 000 åttondeklassare varit med om två konstupplevelser. Hela 100 procent av eleverna i tre hela årskullar. Förbundet för Barnkulturcenter i Finland har drivit projektet sedan starten 2917. Hela projektet har hittills kostat ungefär 20 miljoner euro.

Vi hoppas nu att Konsttestarna kunde fortsätta erbjuda unga konstupplevelser på lika villkor. Nu med statlig finansiering. För att underlätta starten har vi tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto erbjudit projektet delfinansiering under en övergångsperiod.

Vill du ta ställning för fortsatta konstupplevelser för unga? Använd gärna taggen #räddakonsttestarna i sociala medier.

#räddakonsttestarna