Tillbaka
15.10.21   (Redigerad 22.10.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Hur söka stipendium för fortbildning och behörighetsgivande studier?

Bild: Amanda Grönroos

Du som arbetar inom utbildning på svenska i Finland kan söka stipendium för att delta i fortbildning eller avlägga behörighetsgivande studier.

Vad täcker stipendiet?

Stipendiet för fortbildning eller behörighetsgivande studier täcker en del av dina kostnader för

 • deltagaravgifter,
 • resor och
 • logi.

Du kan få stipendium för en fortbildning per år. Stipendiet för behörighetsgivande studier kan du få bara en gång.

Vem kan få ett fortbildningsstipendium?

Vi beviljar fortbildningsstipendier till

 • pedagoger på alla stadier,
 • anställda inom skoladministrationen,
 • forskare,
 • doktorander,
 • skolkuratorer,
 • skolpsykologer och
 • skolgångsbiträden.

Vi beviljar också fortbildningsstipendier till

 • ungdomsledare,
 • lärare i svenskt språkbad och
 • lärare som undervisar i svenska vid finska läroinrättningar: inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Vem kan få ett stipendium för behörighetsgivande studier?

Vi beviljar stipendier för behörighetsgivande utbildningar inom pedagogik, till exempel studiehandledar-, speciallärar- och rektorsutbildningar (inte kandidat- och magisterexamen) samt utbildningar för NEPSY-coacher.

Om du är blivande ämnes- och yrkeslärare kan du få ett stipendium för pedagogiska studier (auskultering) som ger behörighet att undervisa i svenskspråkiga läroinrättningar i Finland.

Bidraget är inte avsett för klasslärarstuderande och andra pedagogikstuderande i vilkas grundexamen ingår pedagogiska studier för lärare. De kan istället ansöka om bidrag från Studiefonden.

Du som är lärare inom småbarnspedagogik kan också få ett stipendium för att komplettera din grundutbildning för att bli behörig som daghemsföreståndare, förskollärare, småbarnspedagoger med inriktning på steinerpedagogik eller motsvarande i enlighet med Lag om småbarnspedagogik 540/2018. Detta gäller till exempel om du

 • har en pedagogie kandidatexamen och ska avlägga magisterstudier
 • har en socionom YH-examen och ska bli pedagogie kandidat
 • har en treårig institutexamen och behöver bredda din behörighet

Läs mera om kriterierna för stipendierna.

När är ansökningstiden?

Vi tar emot ansökningar under hela året och du får besked inom cirka fyra veckor.

Hur söka stipendium för fortbildning och behörighetsgivande studier?