Tillbaka
20.10.22   |   Nyheter

Vem kan få ett flerårigt bidrag?

Vi får ibland frågor om vi inte kunde bevilja bidrag för en längre period än bara några månader eller ett år. Här berättar vi mera om vad som gäller för enskilda sökande och för organisationer.

Fleråriga stipendier för privatpersoner

Privatpersoner kan ansöka om arbetsstipendier för konstnärligt arbete. De flesta arbetsstipendier beviljar vi för ett år, men varje år får ett fåtal sökande stipendier på två eller tre år. För att göra en flerårig ansökan väljer du alternativet “Arbetsstipendium i två år” eller “Arbetsstipendium i tre år” i ansökningsblanketten.

Tänk på att din arbetsplan faktiskt ska omfatta flera år om du gör en flerårig ansökan. Om du inte har konkreta planer för mer än ett år är det bättre att du söker om ett år i taget – det ger ett bättre intryck än en halvdan ansökan om flerårigt arbetsstipendium.

Kan privatpersoner eller arbetsgrupper få fleråriga projektbidrag?

Privatpersoner och arbetsgrupper kan endast få projektbidrag för kortare perioder (1-4 månader), inte fleråriga projektbidrag.

Doktorandstipendier är alltid ettåriga

Privatpersoner (inte arbetsgrupper) kan också söka doktorandstipendier. Ett doktorandstipendium kan du få för högst 4 år, men vi beviljar stipendierna för högst 12 månader i taget.

Fleråriga bidrag för organisationer (samfund)

Inom våra strategiska satsningar, som SKAPA, är utgångspunkten ofta att projekten är fleråriga. Men det går också bra att göra en ansökan om ett flerårigt projektbidrag i november eller till någon av våra specialfonder i september.

Vi har ingen särskild ansökningsblankett för fleråriga ansökningar utan du gör ansökan på samma blanketter som vanligt.

  • Var tydlig med att ansökan gäller flera år.
  • Kom ihåg att ange budgeten för hela projekttiden.
  • Specificera ifall du har önskemål om hur ett eventuellt bidrag fördelas över projektåren.

I november kan organisationer också ansöka om verksamhetsbidrag för ett eller flera år. Ett flerårigt verksamhetsbidrag förutsätter att verksamheten bedrivs professionellt och regelbundet utvärderas externt.

Utbetalning under ett eller flera år

Om din organisation beviljas ett flerårigt bidrag finns det två sätt att få det utbetalt:

  • hela summan det första året eller
  • en utbetalning per projekt- eller verksamhetsår.

Läs mer om hur det systemet med utbetalning i flera rater fungerar här: https://www.kulturfonden.fi/utbetalning-av-flerariga-bidrag/

Vem kan få ett flerårigt bidrag?