Tillbaka
19.8.19   (Redigerad 25.9.19)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nordiska stiftelser samlas i Helsingfors

I november samlas tjänstemän och beslutsfattare från nordiska stiftelser och fonder i Helsingfors. Bild: Pixabay

I november 2019 är finländska stiftelser värd för en konferens för stiftelser och fonder från hela Norden. Konferensens tema är “Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability”.

Kutsu suomeksi alla
Invitation in English below

Tid: 14-15.11.2019
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability

Vilka utmaningar står många nordiska stiftelser inför idag. Vad ska stiftelserna vara beredda på i framtiden? I politiken, i ekonomin, i förmögenhetsförvaltningen och i förhållande till den offentliga makten?

Stabilitet har länge präglat de nordiska länderna, men under de senaste åren har oförutsägbarheten ökat också här. Arbetsmarknaden har splittrats, den politiska osäkerheten och missnöjet med inrikespolitiken har ökat, extremistiska åsikter har fått fotfäste. Samtidigt ökar globala handelskonflikter, geopolitiska spänningar och den globala uppvärmningen oron inför morgondagen. Artificiell intelligens förändrar framtiden både i arbetslivet och utbildningen. Hur påverkar oförutsägbarheten inom samhällsutvecklingen stiftelsernas verksamhet och de ändamål som vi stöder?

Anmälning och deltagaravgift

Konferensen är öppen för de nordiska stiftelsernas representanter.

Konferensens deltagaravgift är 200 euro och inkluderar program, besök, måltider och de i programmet nämnda busstransporterna. Vi sänder fakturan per e-post till alla deltagare.

Vi har reserverat hotellrum både på Hanaholmen och i centrum av Helsingfors. I anmälningsformuläret finns noggrannare information om övernattningsalternativen. Deltagarna betalar övernattningen på hotellet.

Vi har sänt anmälningsintruktioner till de nordiska stiftelserna. Du kan också kontakta Svenska kulturfondens producent (mia.smulter(at)kulturfonden.fi) för noggrannare instruktioner. Vi tar emot anmälningar till och med den 6 oktober 2019.

Här kan du ladda ned konferensprogrammet och en utskriftsvänlig inbjudan:

Välkommen!

Svenska kulturfonden
Konestiftelsen

Kulturfonden för Sverige och Finland
Delegationen för stiftelser och fonder
KAUTE-säätiö
Maj och Tor Nesslings stiftelse
Suomen Kulttuurirahasto

***


Pohjoismainen säätiökonferenssi

Aika: 14.-15.11.2019
Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Marraskuussa järjestetään pohjoismainen säätiökonferenssi jossa keskitytään säätiökentän ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin. Minkälaisiin tulevaisuudenkuviin säätiöiden on syytä varautua politiikassa, taloudessa ja varainhoidossa, tai esimerkiksi suhteessa julkiseen valtaan, ja miten?

Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability

Pohjoismaisia yhteiskuntia on pidetty vakaina, mutta viime vuosina ennakoimattomuus on kasvanut myös niissä. Työmarkkinat ovat jakautuneet, sisäpoliittinen tyytymättömyys ja poliittinen epävakaus lisääntyvät, äärisanomalla on maaperää. Globaalit kauppakonfliktit ja geopoliittiset jännitteet lisäävät huolta huomisesta, itseään kehittävät tekoälykkäät systeemit muuttavat paitsi työn myös koulutuksen tulevaisuutta. Kiihtyvä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Miten yhteiskunnallisen kehityksen ennakoimattomuus vaikuttaa säätiöiden toimintamuotoihin tai tuen kohteisiin?

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Säätiöiden edustajat voivat ilmoittautua konferenssiin.

Olemme lähettäneet ilmoittautumisohjeet pohjoismaisille säätiöille. Voit tarvittaessa olla yhteydessä myös Svenska kulturfondenin tuottajaan mia.smulter(at)kulturfonden.fi. Ilmoittaudu konferenssiin viimeistään 6. lokakuuta.

Konferenssin osallistumismaksu on 200 euroa ja sisältää ohjelman, vierailut, ateriat ja ohjelmassa mainitut kuljetukset. Lähetämme laskun sähköisesti kaikille osallistujille.

Olemme varanneet hotellihuoneita sekä Hanasaaresta että Helsingin keskustasta. Ilmoittautumislomakkeesta löydät lisätietoja yöpymisvaihtoehdoista. Osallistujat kustantavat huoneensa itse.

Tulostusversiot

Tervetuloa!

Svenska kulturfonden
Koneen säätiö
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
KAUTE-säätiö
Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Suomen Kulttuurirahasto

***

Nordic Foundation Conference

14-15 November 2019
Hanaholmen – the Swedish-Finnish Cultural Centre

The Nordic Foundation Conference is arranged in Espoo, Finland in November. The programme focuses on challenges that many foundations face today and in the future. What kind of a future should foundations and trusts be prepared for in politics, economy and asset management? What should their relation be to public policymaking?

Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability

Nordic societies have been considered stable, but unpredictability has recently been on the rise. The labour market is divided, discontents and instability have increased in politics and some people are falling for extremist messages. The conflicts in global trade and geopolitical tensions have added to our worries about tomorrow. Self-developing artificially intelligent systems are changing the future of labour and of education. An increasingly warming climate will influence the lives of all of us. How does the unpredictability effect our wourk and what we support?

Registration and Participation Fee

The conference registration is open for representatives of the Nordic foundations. The foundations have received information regarding the registration. Please contact producer mia.smutlar(at)kulturfonden.fi if you need further advice on the registration. The registration is open until 6 October.

The participation fee is 200 euros and includes the conference programme, visits, meals and the transportation mentioned in the programme. You will receive the invoice per E-mail

We have reserved hotel rooms both on Hanaholmen and in the city centre of Helsinki. In the registration form you will find more information regarding the accommodation. The participants pay for the accommodation at the hotel.

Invitation and programme

Welcome!

Svenska kulturfonden
Koneen säätiö
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
KAUTE Foundation
Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Suomen Kulttuurirahasto


Nordiska stiftelser samlas i Helsingfors