Tillbaka
10.12.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Evelina Blom från Åbo vann PON–tävlingen för unga tecknare

Obekväma upplevelser, framtidsskepsis och en svartvit värld. Det präglade bidragen i årets PON-tävling – en tävling för unga som tecknar för hand. Evelina Blom från Åbo vann tävlingen som i våras lockade rekordmånga bidrag.

De 187 tävlingsbidragen imponerade på juryn. Bidragen visar på stort mod i både samhällsanalys och utförande, konstaterar PON-tävlingens jury i sitt utlåtande:

Bidragen speglar de ungas tankevärld. Många teckningar är ångestladdade, innehåller framtidsskepsis och visar upp en dyster världsbild i svartvitt med gråa nyanser. Livet och samhället beskrivs dystopiskt […]

Juryn drar också slutsatsen att coronapandemin syns i många teckningar:

Många har tagit sig tid att på papper undersöka obekväma upplevelser i en värld där det kan vara svårt att finna utrymme att uttrycka känslor. Tecknandet erbjuder tid och rum att undersöka världsläget genom ett konstnärligt uttryck. […] En dyster situation illustreras.

I den här videon presenterar vi kreativa unga som vunnit skriv- och tecknetävlingar år 2020.

Tävlingsjuryn bestod av illustratören och serietecknaren Filippa Hella (ordförande), docent Hannah Kaihovirta, designföretagaren och barnboksförfattaren Anssi Hurme och tecknaren, grafikern och konstnären Stina Ericsson. Kulturfondens ombudsman Matts Blomqvist var juryns sekreterare.

Enligt tävlingens regler ska bidragen kommentera dagens samhälle och de får inte vara digitala. Alla bidrag bedömdes anonymt.

www.kulturfonden.fi finns en video som presenterar vinnarna i tre tävlingar för kreativa, begåvade ungdomar, bland annat PON-tävlingens vinnande bidrag presenteras.

Vinnarna i PON-tävlingen 2020

Första pris, 3 000 euro

Evelina Blom, Åbo

Evelina Blom vann årets PON-tävling. Bild: Amanda Grönroos

Det vinnande bidraget imponerar med sin mångfald. Bidragets bildvärld är nordiskt och samtidigt internationellt. Bildspråket är som ett möte mellan Hieronymus Bosch och Mauri Kunnas Jyckeberga eller Richard Scarrys myllrande illustrationsvärld. Varje detalj berättar en egen historia. Tecknaren är skicklig i sitt hantverk och erbjuder betraktaren möjlighet att stanna upp och granska sin samtid. Teckningen innehåller många lager av kunskap och tankar. Frågan uppstår: Vad ska hända näst?

Andra pris, 2 000 euro

Nataliia Linnik, Nykarleby

Tecknaren är modig och vågar sätta sitt bildspråk på spel så att vi berörs som betraktare. I bildspråket kombineras konstnärlig känslighet med illustrationsmedvetenhet. Budskapet i triptyken är så starkt att det inte går att uttrycka i ord. Teckningarna ger utrymme för att tolka tomrummet för människan i dagens värld, där känslor och tankar kan få rum.

Tredje pris, 1 000 euro

Edith Hammar, Kvevlax och Helsingfors

Tecknaren har ett självsäkert bilduttryck som för fram det härliga i människomötet. Det finns ett lugn och en positivitet mitt i det apokalyptiska. Tecknaren besjälar föremålen på ett humoristiskt sätt och finner njutning i vardagen i vår upp och nervända värld.

Hedersomnämnande

Mia Adler, Jakobstad

Tack vare ett spontant bilduttryck kan en enkel idé förverkligas. Bilden har en punkattityd och en karaktär som kan inspirera andra. Tecknaren har fångat en samhällsbild som vi inte visste fanns innan coronapandemin slog till.

Hedersomnämnande

Alexandra Harald, Nykarleby

En teckning i klassisk anda med humoristiska och satiriska inslag i Krakel spektakel-anda. Bidraget visar på visuell medvetenhet om rytm och rörelse. Budskapet förs tydligt fram genom kontraster.

Fakta om PON-tävlingen

  • Tekniken var fri, men bara tecknade bidrag godkändes, till exempel seriestrippar eller karikatyrer. Digitala bidrag godkändes inte.
  • Tävlingen pågick mellan juni och september.
  • Sammanlagt 123 unga tecknare lämnade in 187 bidrag.
  • Deltagarna ska vara under 30 år, medelåldern var 20.
  • Sjuttio procent av deltagarna var kvinnor.
  • Nästan 45 procent av bidragen kom från Österbotten, 40 från Nyland, 11 från Åboland och Åland och 4 från övriga regioner.

Tävlingen ordnas till minne av konstnären Per-Olof Nyström (1925-1996). Fonden till PONs minne finns inom Svenska kulturfonden och är grundad för att hedra minnet av P-O Nyström. Fondens ändamål är att stödja främst unga tecknare. Tävlingen ordnades senast år 2015.

***

Pressmeddelande, den 10 december 2020

Noggrannare information kontaktuppgifter till vinnarna:

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Evelina Blom från Åbo vann PON–tävlingen för unga tecknare

I Evelina Bloms vinnande teckning i PON-tävlingen berättar varje detalj en egen historia.