Obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring för arbetsstipendiater

Alla som i Finland beviljas stipendium för konstnärlig verksamhet i minst 4 månader och omfattas av det finländska sociala trygghetssystemet måste ha en pensions- och olycksfallsförsäkring .

Om du är permanent bosatt utomlands gäller detta inte dig. Kontrollera i så fall vad som gäller i det land där du är bosatt.

Pensions- och olycksfallsförsäkringen kan du teckna i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA/Mela). Du måste anhålla om försäkringen inom 3 månader från att du har inlett arbetet som stipendiat. Kontakta LPA för mera information.