Redovisning av större bidrag

Representerar du en organisation eller ett samfund som fått ett bidrag på över 10 000 euro av Kulturfonden? Vi har skärpt kraven på redovisningen av större bidrag.

Kulturfonden förutsätter att alla som fått ett bidrag inom ett år redovisar för hur det har använts. De nya, skärpta kraven på redovisningar är ett sätt för oss att försäkra oss om att bidrag används rätt.

Vilka bidrag gäller det?

De skärpta kraven på redovisningar gäller Kulturfondens bidrag

  • på minst 10 000 euro som
  • beviljats till en organisation eller ett samfund.

De skärpta kraven gäller alltså inte bidrag till enskilda personer eller arbetsgrupper.

Vad kräver vi?

Om bidraget är på 10 000–50 000 euro ska du lämna in

  • organisationens eller samfundets normala redovisning och
  • ett utdrag ur organisationens eller samfundets huvudbok för bokföringen där det framgår att bidraget har bokförts. Bifoga också kostnadsställerapport om sådan finns att tillgå.

Om bidraget är på över 50 000 euro ska du lämna in

  • organisationens eller samfundets normala redovisning,
  • ett utdrag ur huvudboken från organisationens/samfundets bokföring där det framgår att bidraget har bokförts, kostnadsställerapport om sådan finns att tillgå och
  • organisationens senaste bokslut och revisions-eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Ombudsmännen granskar och godkänner redovisningen och bilagorna efter att du lämnat in dem.

Kontakta i första hand din bokförare eller Svenska kulturfondens ekonomiassistent ifall du är osäker på vilket bokföringsutdrag du ska bifoga.