Tillbaka
20.3.23   |   Nyheter

Ändrade planer – vad händer med bidraget?

Ibland ställer oförutsedda komplikationer till det och ett projekt skjuts upp eller ställs in. Här berättar vi hur du hanterar ditt beviljade bidrag då dina planer går i stöpet.

Skjuts projektet upp?

Kontakta oss om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta oss enligt instruktionen nedan.

Är projektet inhiberat?

Lyft inte ditt beviljade bidrag, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av.

Så här kontaktar du oss

I alla ärenden som gäller ditt bidrag ska du kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi.

Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”.

För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan.

Ändrade planer – vad händer med bidraget?