Beskattning av arbetsstipendier

I Finland är stipendier från allmännyttiga stiftelser – bland annat Kulturfonden – skattefria upp till ett fastslaget årligt belopp. Från det fastslagna beloppet kan du göra avdrag för till exempel kostnader för arbetsutrymmen och din LPA-försäkring.

Om du vid sidan av stipendiet har andra inkomster påverkar det din skatteprocent. På Skatteverkets hemsida finns mer detaljerade anvisningar.

Även intresse- och understödsföreningen Stiftelser och fonder rf har hjälpsamma tips för dig som är stipendiat och har funderingar kring beskattning. Läs gärna mer på deras hemsida.

Vi meddelar skattemyndigheterna

Vi meddelar alla beviljade bidrag till de finländska skattemyndigheterna och till LPA. Det innebär att stipendiet och försäkringspremierna syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Bor du utomlands?

Om du är bosatt och betalar skatt utomlands måste du själv anmäla ditt stipendium till de lokala skattemyndigheterna. Kontrollera vilka regler som gäller i landet.

Kulturfondens tjänstemän ger INTE råd om försäkringar och beskattning.