Försäkring för lärlingsstipendiater

Alla lärlingsstipendier meddelas till LPA.

Som lärling ska du personligen kontakta LPA för att reda ut ifall du ska teckna en obligatorisk pensions- och olycksfallsförsäkring eller om försäkringarna ordnas på annat sätt.