Försäkring för stipendium för utlandspraktik

Om du beviljats ett stipendium för utlandspraktik från Kulturfonden behöver du inte en pensions- och olycksfallsförsäkring. Däremot ska du som praktikant själv se till att alla försäkringar som du behöver är i kraft.