Skapa synlighet - ställ upp på en intervju

Vi som jobbar på Kulturfonden hjälper gärna journalister och besvarar de frågor vi får av media. Vi tycker det är bra att Kulturfonden uppfattas som intressant och försöker ta vara på alla tillfällen att berätta mera om fonden och bidragen. Vi hoppas att de projekt som vi finansierar tänker lika och gärna samarbetar med journalister och syns i olika slags medier.

Här har vi samlat en checklista för dig som ska delta i en intervju. Läs också våra tips för dig som skriver dina första pressmeddelanden.

Före intervjun

Ring alltid upp

Om en journalist försöker kontakta dig, återkom så fort som möjligt. Om du inte kan, hänvisa till någon annan inom ditt projekt.

Får jag återkomma om en stund?

Ibland bokar journalister en tid för intervju med dig, men oftast blir du uppringd för att genast besvara några frågor om ett aktuellt tema. Om du blir uppringd av en journalist som ställer en fråga som du är osäker på, är det helt okej att be om en kort tidsfrist för att kolla upp saken innan du svarar.
Återkom alltid till journalisten så fort som möjligt, helst genast. Berätta för journalisten när du planerar återkomma.

Ta reda på vad intervjun handlar om

Förbered dig för alla intervjuer som du känner till på förhand. Fråga journalisten vad intervjun gäller och vad hen vill fokusera på.

Fundera på frågor och formulera dina svar

Fundera på möjliga frågor som journalisten kan ställa och på dina svar. Bestäm på förhand vad du vill säga, ta reda på fakta och fundera vilket som är ditt viktigaste budskap. Siffror är ofta beskrivande och kom ihåg att det ät helt okej att avrunda dem för att göra dem mera lättillgängliga.
Tänk på de här frågorna om intervjun handlar om en knepig fråga eller situation:
• Vad är problemet eller vad har hänt?
• Vad är orsaken?
• Vad blir följderna?
• Vad ska ni göra?
• Hur illa kan det bli?

Kom ihåg att nämna er finansiering

För oss finansiärer, är synligheten för ditt projekt eller din verksamhet det allra viktigaste. Samtidigt är det också viktigt för fonder och stiftelser att allmänheten känner till allt bra som görs med hjälp av vår finansiering. Det hoppas vi att inspirerar nya donatorer och andra aktörer. Därför är det viktigt att du alltid kommer ihåg att nämna – också i intervjuer – varifrån finansieringen kommer och hur mycket pengar du fått.

Leta fram dokumentation

Ofta är det bra att styrka sina påståenden eller motiveringar med något ni tidigare dokumenterat eller publicerat – till exempel en broschyr, statistik eller ett policydokument.

Ta hjälp av en kollega eller vän

Bolla gärna möjliga frågor och bra svar med en kollega eller partner inom projektet före intervjun.

Intervjusituationen

Bandas samtalet?

Journalister berättar ofta om de bandar ert samtal. Om du är osäker kan du fråga.

Tala till journalisten, inte till kameran

Om du blir intervjuad framför kameran – titta på och tala med journalisten, inte kameran.

Förklara och förenkla

Var alltid tydlig och ärlig och beredd att förenkla komplicerade ämnen.
Kom ihåg att journalisten oftast skriver för en målgrupp som inte är lika insatt i projektet eller ämnet som du. Det betyder att hen antagligen förenklar för att göra texten läsarvänlig. Att förenkla är ofta helt okej och till och med att rekommendera.

Använd vardagligt språk

Undvik att använda facktermer som är svåra att förstå för alla som inte är insatta i ditt område.

Säg aldrig ”Inga kommentarer”

Att svara ”Inga kommentarer” är sällan en bra idé. Om du inte kan, inte får eller absolut inte vill besvara en fråga kan du:
Berätta att du först måste ta reda på svaret. Återkom med svar så fort som möjligt efter intervjun.
Förklara varför du inte vill eller kan besvara frågan – till exempel att du förutsätts lämna ut personlig eller sekretessbelagd information.

Det finns inget ”off the record”

Kom ihåg att journalisten har rätt att publicera det du säger. Det här gäller också uttalanden du gör utanför det som du uppfattar som den egentliga intervjun.

Får jag ännu kommentera en sak?

Har du viktiga svar du vill ge och frågor du vill belysa, men känner att du inte får tillfälle. Det är ofta okej att tipsa journalisten om vad som dessutom är viktigt i sammanhanget.

Förhandsgranska citat

Om publiceringstidtabellen tillåter det har du rätt att förhandsgranska dina textcitat före publiceringen. Kom ihåg att det gäller bara dina citat, inte journalistens övriga text. Peta inte i språket; korrigera endast sakfel i citaten. Tänk på att journalistens namn står under texten, inte ditt. Alla övriga formuleringar, förutom dina citat, tar journalisten ansvar för.

Efter intervjun

Ångrar du dina uttalanden?

Sade du för mycket eller uttryckte du dig klumpigt? Journalister behöver i regel inte respektera din önskan om att i efterhand stryka ett citat. Enda undantaget är ifall omständigheterna har förändrats så pass mycket att det skulle vara oskäligt att publicera ditt citat.

Olika stilistiska grepp

Det finns olika sätt att presentera en intervju i skrift. Journalisten bestämmer själv vilket sätt hen vill använda. Ibland väljer journalisten att citera dig rakt av, men ofta stiliserar hen svaren så de blir mera lättlästa.


Journalisternas etiska regler
På Journalistförbundets webbplats kan du läsa de etiska regler som journalister borde följa.