Till dig som gör skattedeklaration

När du gör din skattedeklaration måste du ge uppgifter om utbetalaren av bidraget. För ditt bidrag från Kulturfonden gäller dessa:

1. FO-nummer: 0200138-1
2. Betalarens namn är officiellt: Svenska Litteratursällskapet i Finland rf
3. Utbetalaren är inte ett offentligt samfund.

FO-numret tillhör Svenska litteratursällskapet som sköter Svenska kulturfondens utbetalningar.

Vi anmäler alla utbetalda bidrag till skattemyndigheterna. Alla erhållna bidrag syns på din skattedeklaration oavsett om de är skattefria eller beskattningsbar inkomst.

Vi anmäler också eventuella återbetalningar av bidrag till skattemyndigheterna.