Vad händer om jag inte anhåller om utbetalning?

Du har i regel 12 månader på dig att anhålla om att få ditt bidrag utbetalt. Om du inte lämnar in anhållan om utbetalning (rekvisitionen) får du påminnelser om att antingen anhålla om utbetalning eller begära uppskov.

Om du trots påminnelserna inte har anhållit om utbetalning eller uppskov efter 12 månader återgår bidraget till Kulturfonden. Då kan du inte längre få det utbetalt utan måste ansöka om ett nytt bidrag.