Vad händer om jag inte redovisar bidraget?

Du har i regel 12 månader från att bidraget har utbetalats på dig att redovisa för hur du har använt det. Vi skickar ut påminnelser om att redovisa eller anhålla om uppskov 60, 30 och 7 dygn innan tidsfristen löper ut.

Om du inte har lämnat in din redovisning när tidsfristen löper ut kommer du få uppmaningar att redovisa eller anhålla om uppskov 7, 14 och 30 dagar efter det datum då redovisningen borde ha lämnats in.

Om du ignorerar dessa tre uppmaningarna att lämna in en försenad redovisning eller anhålla om uppskov skickar vi inom 60 dagar en fjärde uppmaning där vi ber dig antingen redovisa eller återbetala bidraget. Om du inte gör återbetalningen eller lämnar in redovisningen inom den tidsfrist som anges i meddelandet skickar vi ärendet till inkasso för indrivning. Läs mer om indrivning här.