Indrivning

Om en av Kulturfondens bidragstagare trots upprepade påminnelser, inte redovisar eller inte betalar tillbaka ett bidrag som ska återgå, kan bidraget gå till indrivning. Det här gäller alla bidragsmottagare.

Redan i samband med ansökan godkänner alla sökande ett avtal om villkoren för bidragen. I avtalet framgår det tydligt att vi kräver återbetalning av bidraget om villkoren för det inte uppfylls och att det kan gå till indrivning. Här kan du läsa våra allmänna villkor för bidrag.

Varför skärper vi kraven?

För en stiftelse är det viktigt att veta att bidragen som beviljas används till rätt ändamål. Vi har stort förtroende för våra bidragstagare och utgår alltid från att bidragen används till det som vi beviljar dem för. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att garantera att våra donatorers pengar används rätt. Indrivningen är ett av flera sätt som vi använder oss av för att försäkra oss om det här.