Beskattning av större stipendier

Enligt skattemyndigheterna ska man betrakta Svenska kulturfondens stipendier som stipendium från en privatperson.

Kulturfondens stipendier är i praktiken skattefria. Det här förutsätter att den totala summan av Kulturfondens stipendium och andra stipendier, bidrag, pris och liknande som du får under samma år inte överskrider det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium. Du kan läsa mera om det här på Skatteförvaltningens webbplats.

Håll själv koll på om dina stipendier överskrider det årliga fribeloppet. Du kan kontakta skatteförvaltningen för mera information om beskattningen av stipendier.

Avdrag

Du kan göra vanliga avdrag – till exempel avdrag för inkomstens förvärvande, resekostnader, hushållsavdrag och vissa ränteutgifter. Till de avdragsgilla utgifterna hör också den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen som gäller dig som får ett stort personligt stipendium.

För arbetsgrupper

Hör du till en arbetsgrupp som får ett stort stipendium? I det här fallet rekommenderar vi att ni inom arbetsgruppen delar summan på arbetsgruppens medlemmar så att ingen av er står som ensam mottagare. Då undviker ni att en mottagare beskattas för hela stipendiet.

I det här fallet ska alla arbetsgruppens medlemmar fylla i sina kontonummer i vårt ansökningsprogram. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor.

Avlönar du någon?

Om du använder ditt stipendium för att avlöna extra arbetskraft är du som stipendiemottagare ansvarig för de normala skyldigheter som en arbetsgivare har.