Nämn alltid Kulturfonden

Du ska i alla offentliga sammanhang komma ihåg att nämna bidraget du fått från Kulturfonden.

Win-win

För oss finansiärer är synligheten för projekt eller verksamheterna det allra viktigaste. Samtidigt är det också viktigt för fonder och stiftelser att allmänheten känner till allt som görs med hjälp av de bidrag vi delar ut. Vi tror att bidragets synlighet stärker ditt projekt, samtidigt som vi hoppas att den inspirerar både nya donatorer och andra aktörer.

Därför är det viktigt att du alltid kommer ihåg att nämna varifrån finansieringen kommer och hur mycket pengar du har fått.

Nämn bidraget

Nämn ditt bidrag från Svenska kulturfonden i alla reportage, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Det här är lika viktigt både för dig som driver ett projekt och för dig som håller i trådarna för en verksamhet som vi finansierar.

Använd vår logo

Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker och digitala utgåvor. Kulturfondens logo finns här. 

Tagga oss

Tagga oss i sociala medier då du berättar om ditt projekt eller din verksamhet. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Använd också hashtaggarna #kulturfonden eller #svenskakulturfonden.

Då vi noterar att du taggat eller nämnt oss, försöker vi hjälpa till att sprida information om så många projekt och verksamheter som möjligt.