Nämn alltid Kulturfonden

Du måste i alla offentliga sammanhang komma ihåg att nämna bidraget du fått från Kulturfonden för ditt projekt eller din verksamhet.

Win-win

För oss finansiärer är synlighet för projekt och verksamheter mycket viktigt. Samtidigt är det också viktigt för fonder och stiftelser överlag att människor känner till allt som görs med hjälp av de bidrag vi delar ut. Att ge också bidraget synlighet stärker ofta både bidragstagarnas image och projekten som drivs. Samtidigt hoppas vi att bidragens synlighet inspirerar både nya donatorer och andra aktörer.

Därför är det viktigt att du alltid kommer ihåg att nämna varifrån finansieringen kommer och hur mycket pengar du har fått.

Nämn bidraget

Nämn ditt bidrag från Svenska kulturfonden i alla reportage, intervjuer och uttalanden som anknyter till bidragets ändamål. Det här är lika viktigt både för dig som driver ett projekt och för dig som håller i trådarna för en verksamhet som vi finansierar.

Använd vår logo

Svenska kulturfondens namn eller logo ska också finnas med i alla trycksaker och digitala utgåvor. Kulturfondens logo finns här. 

Tagga oss

Tagga oss i sociala medier då du berättar om ditt projekt eller din verksamhet. Vi använder huvudsakligen Facebook och Instagram, men också LinkedIn och TikTok. Använd också hashtaggarna #kulturfonden eller #svenskakulturfonden.

Då vi noterar att du taggat eller nämnt oss, försöker vi hjälpa till att sprida information om så många projekt och verksamheter som möjligt.