Så här redovisar du ditt bidrag

Då du har använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna har använts.

Innan vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att du har redovisat dina tidigare bidrag.

Gå till ansökningssystemet

Du redovisar bidraget via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länken till redovisningsformuläret hittar du också på startsidan under rubriken ”Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem.

Spara kvitton

Du ska inte bifoga kvitton, men de ska finnas tillgängliga under två års tid för eventuell kontroll.

Anhåll om uppskov

Du kan anhålla om uppskov för redovisningen om du har en särskild orsak. Lämna in din anhållan via ansökningssystemet – logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar knappen för anhållan om uppskov uppe i högra hörnet på redovisningsblankettens första sida.

Läs också vår artikel om redovisning av stora bidrag.