Allmänt om utbetalning

Alla våra sökande får mejlbesked om beviljade bidrag.

Då du vill lyfta ditt bidrag ska du använda länken som finns i mejlet med beskedet om att du beviljats bidrag. Om du inte hittar mejlet eller har andra frågor kan du kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi.

Inom ett år

Du måste lyfta ditt bidrag inom ett år efter att det beviljats. Om du inte lyfter ditt bidrag inom ett år återgår bidraget till Svenska kulturfonden.

Vid behov kan du anhålla om uppskov med utbetalningen. Du lämnar in din anhållan om uppskov i vårt ansökningssystem.

Bidrag för vetenskaplig forskning

Bidrag som beviljats för vetenskaplig forskning ska betalas in på universitetets, högskolans eller forskningsinstitutets bankkonto. Som privatperson kan du inte få ett bidrag för vetenskaplig forskning inbetalt på ditt privata konto. Det här gäller inte doktorandstipendier.

Särskilda villkor

Om du fått ett beslut som innehåller speciella villkor måste villkoren uppfyllas innan vi kan betala ut bidraget. Du måste till exempel bifoga beslut om den övriga finansieringen då du lyfter bidrag för självfinansieringsandelar för nationella projekt och EU-projekt. Kontakta oss om du har frågor om villkor.

Pengar inom fyra veckor

Efter att du bett oss betala ut bidraget kan det ta upp till fyra veckor innan pengarna finns på ditt bankkonto.