Lär dig att lyssna på och respektera din samtalspartner. Det är ett av de centrala målen i projektet Bra sagt som Yle och Dialogpausstiftelsen axlar ansvaret för.

Över 60 procent av finländarna tycker att den inhemska samtalskulturen har försämrats och 24 procent upplever att de inte vågar dela med sig av sina tankar om aktuella samhällsfrågor.

Det här försöker projektet Bra sagt råda bot på.

– Målet är att människor får samtala i lugn och ro, att de lär sig att lyssna på och respektera sin samtalspartner, berättar Markus Liimatainen på Yle.

Tillsammans med drygt 160 partner vill Yle skapa en bättre och mångsidigare samtalskultur i Finland. Enligt Liimatainen är dialogen ett viktigt redskap för att skapa ett bättre samhälle.

– Dialogen är demokratins hörnsten. Vi har lyckats med projektet om finländare i allt högre grad förstår varandra via dialog, säger han.

Projektet startade år 2021 och pågår fram till 2026. Yle håller i Bra sagt tillsammans med Dialogpausstiftelsen som främjar bättre dialoger i Finland. Dialogpaus är en metod där man diskuterar i grupp ansikte mot ansikte, under ledning av en facilitator, som ser till att diskussionen är konstruktiv och jämlik.

Många skulle vilja både prata och lyssna mer på andra, men har dåliga erfarenheter av samtalskulturen.

– Många skulle vilja både prata och lyssna mer på andra, men har dåliga erfarenheter av samtalskulturen, berättar Laura Arikka som är vd för Dialogpausstiftelsen.

Svenska kulturfonden grundade Dialogpausstiftelsen år 2019 tillsammans med Sitra, Kulttuurirahasto och Wihurin rahasto. Då hade Sitra redan i tre år fått finländarna att föra goda dialoger inom ramarna för projektet Erätauko.

Alla ska få komma till tals

En väsentlig del av Bra sagt är en diskussionsfestival som ordnas i Tavastehus. Festivalen hade över 80 diskussioner under två dagar då den ordnades för första gången hösten 2022. Deltagarna gav festivalen medelvitsordet drygt 4,5 av 5.

– Responsen var förvirrande bra, jag är mycket nöjd. Det finns helt klart en beställning och ett behov för en diskussionsfestival i Finland, säger Markus Liimatainen.

Målet med festivalen är att ge fler människor mod att delta i diskussioner och även att låta dem höras som kanske inte annars tar så mycket plats i samtal.

Det har helt klart funnits ett behov för det här projektet.


– Vi vill öka ömsesidig förståelse genom att låta människor från olika bakgrunder samtala med varandra och väcka lusten att lyssna på vad de andra säger, säger Liimatainen.

Under festivalen är tanken att vem som helst kan prata om till exempel hemmets betydelse eller kaffe – utan att nödvändigtvis vara expert på just det området eller anses representera hela sin befolkningsgrupp under samtalet.

– Ofta måste personer som tillhör en minoritet försvara sig på något sätt. Vi vill i stället lyfta fram hur olika människor är och sammanföra dem i en diskussion, säger Liimatainen.

Tvåspråkighet naturligt

Det övergripande målet för projektet Bra sagt är att utveckla den finländska diskussionskulturen. Tvåspråkigheten och det mångkulturella är en naturlig del av projektet.

Till exempel under diskussionsfestivalen ordnades en del diskussioner där deltagarna kunde välja om de pratade svenska eller finska.

– Flera deltagare som inte själva kan svenska, sa att de ändå förstod allt i diskussionen. Det är lite som på självständighetsbalen – tvåspråkigheten blir ingen grej utan vi försöker göra det flytande, berättar Liimatainen.

Laura Arikka från Dialogpausstiftelsen lyfter fram att diskussionskultur också handlar om tillit till offentliga institutioner. Undersökningar av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att förtroendet för institutioner är lägre till exempel på landsbygden och bland lågutbildade.

– OECD betonar att man borde främja en bredare social dialog i Finland och ta med befolkningsgrupper som står utanför diskussionerna, säger Arikka.

Enligt henne har det bästa som kunde hända inom ramarna för Bra sagt redan hänt; projektet har lockat många organisationer och samarbetspartner som vill främja den finländska diskussionskulturen.

– Det har helt klart funnits ett behov för det här projektet, säger Arikka.

Svenska kulturfonden är en av Dialogpausstiftelsens finansiärer och har för åren 2022-2025 beviljat ett bidrag på sammanlagt 200 000 euro.

Text: Michaela von Kügelgen
Illustration: Anna Härmälä

Dela artikel på

Facebook | Twitter