1 906 913 euro. Så mycket har hittills delats ut till kulturfältet sedan Kulturfonden och Konstsamfundet lanserade projektet Kultur under tiden i mars 2020. Projektet är ett tillfälligt krispaket, skräddarsytt för det hårt drabbade kulturfältet. Tack vare bidragen har teatrarna överlevt, musikerna har hittat nya sätt att sprida sin musik och både seniorer och studerande har bjudits på kulturupplevelser.

17 mars 2020

Projektet Kultur under tiden lanseras – en tillfällig bidragsform för professionella konstnärer, kulturarbetare och konstinstitutioner vars arbete påverkas av coronakrisen. Potten är 400 000 euro och totalt 480 ansökningar lämnas in.

Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus.

Stefan Wallin, styrelseordförande
Svenska kulturfonden

23 april 2020

Behovet av bidrag är stort – efter bara tre veckor är hela summan utdelad. Nu öronmärks ytterligare 300 000 euro.

Vi fick hundratals ansökningar om bidrag för bra projekt. Många kulturproffs är i en otroligt knepig situation, men har samtidigt visat prov på kreativitet och driftighet.

Sören Lillkung, vd
Svenska kulturfonden

16 november 2020

Teatrar och kulturhus drabbas hårt när de tvingas stänga dörrarna. De svenskspråkiga teaterhusen får dela på en miljon euro. Det största bidraget på 200 000 euro går till Svenska Teatern. Även mindre teatrar som Teater Taimine och DuvTeatern får ekonomiskt stöd.


De som drabbats allra mest av pandemin är de sceniska konstnärerna – de vars verksamhet bygger på mötet med publiken.

Åsa Juslin, kulturombudsman
Svenska kulturfonden

18 februari 2021

Svenska pensionärsförbundet får 97 000 euro för att skapa nio virtuella kulturprogram för sina medlemmar. Över 50 finlandssvenska artister engageras i olika musik och diskussionsprogram. Programledare är Thomas Lundin och Thomas Enroth producerar.

Många av våra medlemmar har hållit sig hemma under snart ett år, de känner sig ensamma och saknar sysselsättning. Samtidigt är många scenkonstnärer utan jobb och i ekonomisk knipa.

Berit Dahlin, verksamhetsledare
Svenska pensionärsförbundet

15 juni 2021

Kulturarbetare erbjuds möjligheten att ansöka om en veckas residens vistelse i Jörn Donners bostad i centrala Helsingfors. Många söker, och 42 manus författare, översättare, musiker och skådespelare får chansen. De vittnar efteråt om en veckas arbetsglädje i en inspirerande miljö.

Tack vare ett samarbete med Donner Productions får konstnärer och kulturarbetare en möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö bland 4 000 böcker och andra spår efter Jörn Donners yrkesverksamma liv.

Svenska kulturfonden

1 februari 2022

Kulturupplevelser i form av liveframträdanden och museibesök ska ge studerande ett välbehövligt avbrott i vardagen. Studerandeföreningar får i uppdrag att engagera sina medlemmar. Pengarna uppskattas räcka till kulturupplevelser till ett subventionerat pris för 13 600 studerande.

Vi vill göra en insats för studerande som varit tvungna att tillbringa nästan hälften av sin studietid i ensamhet – utan närundervisning och utan sociala kontakter och evenemang.

Åsa Juslin, kulturombudsman
Svenska kulturfonden

Satsningen finansieras av Kulturfonden tillsammans med Konstsamfundet. Bidragen har fördelats
mellan fem olika delprojekt:


I Allmänt stöd till professionella kulturarbetare – 700 000 euro
II Bidrag till teatrar och kulturhus – 1 028 750 euro
III Virtuella kulturprogram för seniorer – 97 000 euro
IV Residensvistelser i Jörn Donners lägenhet – 21 000 euro
V Kulturupplevelser för studerande – 58 163 euro

Text: Sonja Finström
Illustration: Jake Papinaho

Dela artikel på

Facebook | Twitter