Vi delade ut pris för att belöna personer som gjort extraordinära insatser inom utbildning eller kultur. Kulturfondens stora pris gick till klarinettisten Christoffer Sundqvist.

Kulturfondens pris

Vi delade ut tre pris för att

  • belöna modiga, nyskapande, extraordinära insatser för kunnande, kreativitet och kompetens på svenska i Finland,
  • visa att man i en liten kulturkrets kan nå internationell kvalitet och
  • stödja ett brett kulturbegrepp med respekt för både tradition och innovation.


Vi delade också ut tre regionala pris för att belöna betydande regionala insatser inom Kulturfondens
verksamhetsområden. Allmänheten hade möjlighet att via vår webbplats lämna in förslag på pristagare.

Christoffer Sundqvist

Svenska kulturfondens stora pris 30 000 euro

Klarinettisten Christoffer Sundqvist är en lyhörd virtuos som står för både tradition och nya uttryck. Att nå så långt kräver långvarigt och ihärdigt arbete. Christoffer har aldrig tummat på kvaliteten och hans positiva och konstruktiva ledarstil lyfter alla de musikaliska sammanhang där han är med.

Christoffer inledde sina klarinettstudier vid Jakobstadsnejdens musikinstitut med Bernhard Nylund som lärare. Efter studier vid Sibeliusakademins solistiska avdelning blev han soloklarinettist vid RSO. Han har spelat som solist med nästan alla finländska orkestrar och har gjort många gästspel i Europa.

Vid sidan av sin nationella och internationella karriär har han också ett starkt engagemang för sin födelseort. Han var bland annat med om att grunda kammarmusikfestivalen Rusk, som varje år lockar internationella toppmusiker till Jakobstad under årets mörkaste månad.

Anna-Lena Østern

Svenska kulturfondens pris 15 000 euro

Pedagogie doktor, filosofie licentiat Anna-Lena Østern har gjort en livslång och banbrytande gärning för lärarutbildningen, för modersmålets didaktik och inte minst för dramapedagogiken i Svenskfinland, Finland och Norden.

Anna-Lena Østerns mångsidiga karriär sträcker sig över språkgränserna i Finland och internationellt. Hon har varit professor vid Åbo Akademi i Vasa, och vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU och innehaft gästprofessurer i Finland och Norge samt på Island. Hon har haft många administrativa tjänster och förtroendeuppdrag både i Finland och Norge. Hon är en produktiv forskare och har skrivit ett stort antal pedagogiska fackböcker, speciellt om dramapedagogik och konstämnenas didaktik.

Anna-Lena Østern är känd som en kunnig forskare, engagerad handledare och inspirerande samarbetspartner.

Andreas och Tobias Lönnquist

Svenska kulturfondens pris 15 000 euro

Andreas och Tobias Lönnquist har med sin sakkunskap inom ljud och ljusteknik tagit scenframställningar inom musik, musikal och teater i Finland till nya nivåer.

I tjugo år har de med sin passion för gediget hantverk medverkat i otaliga kultur och konst produktioner. De syns aldrig på scenen men de ger med sina insatser de allra bästa förutsättningarna för dem som står på scenen att lysa. De kommer först och går sist.

Andreas och Tobias är drivande, samarbetsvilliga och skickliga och de satsar lika passionerat och ambitiöst på både amatörproduktioner och professionella uppsättningar.

Martina Linder

Nylands svenska kulturfonds pris 15 000 euro

Martina Linder grundade cirkusskolan Circus Helsinki år 2001 och hon har sedan starten varit dess verksamhetsledare. Till sin utbildning är hon jurist, men hon övergav i ett tidigt skede juridiken för cirkuskonsten.

Martina Linder har framgångsrikt utvecklat Circus Helsinki till Finlands största institution för grundläggande konstundervisning i cirkuskonst. Skolan har idag över tusen elever från spädbarn till fullvuxna. Cirkus Helsinki ger undervisning på finska, svenska, engelska och spanska och har utvecklat ett internationellt nätverk bland annat genom festivalen YlösAlas. Skolan erbjuder mångsidig undervisning i en kreativ och avslappnad miljö. Verksamheten är inte tävlingsinriktad utan jämlik, tillgänglig och socialt och miljömässigt ansvarsfull. Inom Circus Helsinki kan alla känna sig delaktiga och välkomna.

Ulf Långbacka

Åbolands svenska kulturfonds pris 15 000 euro

Kördirigenten, musikvetaren och kompositören Ulf Långbacka är en uppskattad samarbetspart i många musikaliska sammanhang och nätverk i Åboland och i hela Svenskfinland.

Speciellt betydelsefullt är hans långvariga engagemang med studentkörerna i Åbo Brahe Djäknar och Florakören där otaliga unga sångare har fått utvecklas och medverka i körsång på hög nivå. Han har också komponerat för och samarbetat med många andra körer och ensembler i Åboland.

Långbackas opera Henrik och Häxhammaren framfördes under Åbos kulturhuvudstadsår och verket Ett romantiskt sinne sammanförde den tvärkonstnärliga gruppen Tredje Rummet, Florakören, Brahe Djäknar och musiker i en hyllad produktion.

Han har också skickligt och lyhört tonsatt verk av många åboländska poeter.

Christine Julin-Häggman

Österbottens svenska kulturfonds pris 15 000 euro

Musikern, kompositören och pedagogen Christine Julin-Häggman har profilerat sig som en expert på finlandssvensk folkmusik och hon har placerat den österbottniska folkmusiken och dess lokala särdrag på kartan genom sitt långa engagemang med gruppen Jepokryddona. Gruppen, som spelar fiol och sjunger på dialekt, startade år 1994 och i dag spelar andra ochtredje generationens Jepokryddor i gruppen.

Christine har bidragit med att både förvalta och förnya den finlandssvenska musikskatten. Genom sitt målmedvetna arbete har hon gjort folkmusiken och folkdansen intressant och tillgänglig för nya generationers musiker och också för den breda publiken.

SVENSKA DAGEN-PRIS

I samband med svenska dagen belönade vi personer som gjort insatser för kultur och utbildning i sin region. Priserna var på 5 000 euro.

Nyland: Jan-Erik Till, lektor i historia och samhällslära

I över trettio år har Jan-Erik Till varit lärare i historia och samhällslära i Karis högstadium och Karis-Billnäs gymnasium. Han arbetar elevcentrerat och aktiverande och inspirerar sina studerande till kritiskt tänkande. Genom det lokalhistoriska projektet Karis förr visar han sina elever att man måste känna sin historia för att förstå nutiden och behärska framtiden. Genom de böcker om Karis under 1900-talet
som givits ut inom projektet blir lokalhistorien bekant och intressant för Karisbor i alla åldrar.

Åboland: Riko Eklundh, skådespelare

Riko Eklundh delar med stor värme frikostigt med sig av sina upplevelser och berättelser på ett rikt och inspirerande språk. Sedan år 1991 har han i Nils Henrik Pinellos skepnad levandegjort historien på de populära rundvandringarna på Åbo Svenska Teater. Under pandemin blev hans Facebookinlägg med presentationer av historien kring gamla föremål mycket populära.

Riko Eklundh har sitt andra hem ute på Sandholm i Åbolands yttersta skärgård och han är en varm förespråkare för den åboländska skärgårdskulturen. I över tjugo år har han genom evenemanget Sommarsång på Nötö bjudit skärgårdsborna på musikupplevelser i regionens skärgårdskapell.

Österbotten: Ludwig Sandbacka, illustratör, speldesigner och bildkonstlärare

Ludwig Sandbacka skapar berättelser genom både sina texter och sina bilder. Sin stora talang som historieberättare får han utlopp för som pjäsförfattare för Korsholms teater. Förutom i de spel han varit med om att utveckla syns hans personliga stil på allt från bibliotekskort till teaterplanscher, bokomslag och scenografi. Med sitt varma engagemang för ungdomar och det österbottniska föreningslivet är han en tillgång för hela bygden.

Stipendiaten Gunilla Luther-Lindqvist sitter vid en fontän och ler stort.
Bilden på stipendiaten Gunilla Luther-Lindqvist är tagen av Linda Tallroth-Paananen

Gunilla Luther-Lindqvist

Fredrika Runeberg-stipendiet 10 000 euro

Gunilla Luther-Lindqvist har under lång tid gjort stora insatser som hjälparbetare vid hjälporganisationen Nada-Nord rf med hemort i Jakobstad. Hon är också ordförande för föreningen, som erbjuder hjälp till barn, föräldrar och åldringar som lever i krisdrabbade områden utomlands och till dem som lider nöd i närregionen.

Största delen av hjälpen utomlands består av förnödenheter som köps på plats. Men Nada-Nord har också donerat räddningsbåtar, sjukhustält och låtit bygga en lekpark på ett flyktingläger. Här hemma hjälper man främst genom bidrag till mat och kläder samt upplevelser som ger en liten guldkant till människor i nöd, främst barnfamiljer och åldringar.

Gunilla LutherLindqvist har genom sitt arbete i Nada-Nord visat ett outtröttligt engagemang för hjälpbehövande och utsatta människor. Hon inspirerar andra till frivilligarbete och hennes livssyn speglas i Nada-Nords motto: ”Det vi gör, gör vi tillsammans med stor kärlek!” I hennes engagemang syns den samhällsmoderlighet som världen behöver mer av.

ANDRA PRIS

Kolumntävlingen ARGH?

Sofia Parland från Helsingfors vann kolumntävlingen Argh? – en skrivartävling för unga som har något på hjärtat. I kolumntävlingen deltog rekordmånga bidrag och en påfallande stor del höll hög kvalitet. Återkommande teman var prestationskraven som ställs på denna generation, unga kvinnors identitet och rättigheter, utseendenormer och utanförskap av olika slag. Svenska modersmålslärarföreningen i Finland ordnade tävlingen med bidrag av Kulturfonden.

Stella Parlands minnesfond

Bildkonstnären och serietecknaren Edith Hammar fick priset på 7 000 euro. Juryn konstaterade att Edith Hammar med hjälp av humor skrider över gränser från det ytliga till det djupa, töjer på strama normer och i hennes teckningar ses finurliga sätt att kombinera det finska med det svenska, också språkligt. Hennes teckningar är välgjorda, har karaktär och bjuder till lek där det normala vardagliga utmanas lättjefullt och samtidigt barskt.

Uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter

Peppi Tenkanen från Lohjan Yhteislyseon lukio i Lojo vann de finskspråkiga abiturienternas uppsatstävling på svenska. Första pris var ett stipendium på 2 000 euro som vinnaren kan använda för att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. Svensklärarna i Finland rf ordnade tävlingen med finansiering av Kulturfonden.


Dela artikel på

Facebook | Twitter