November, ansökningstid 1-30.11 2022

 • Arbetsstipendier för konstnärer
 • Doktorandstipendier
 • Projektbidrag för privatpersoner och arbetsgrupper
 • Projektbidrag för vetenskaplig forskning (samfund)
 • Verksamhetsbidrag för samfund
 • Projektbidrag för samfund

Specialfonder, ansökningstid 1-30.9 2022

 • Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond
 • Henrik Nysténs testamentsfond
 • Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
 • Kristinestads kulturfond
 • Henry och Martta Bertells minnesfond
 • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond akademisk forskning
 • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond akademiska studier
 • Utvecklingsbidrag ur Frans Henriksons testamentsfond
Foto: Laura Mendelin

Annan ansökningstid under år 2022

 • Residensstipendier
 • Lärlingsstipendier
 • Utlandspraktik
 • Turnébidrag
 • Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder
 • Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering
 • Hallå TVÅ – språkprojekt
 • Hallå TVÅ – språkmöten
 • SKAPA – strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga

Fri ansökningstid

 • Kultur på dagis
 • Kultur i skolan
 • Kultur i vården
 • Kultur på bibban
 • Kultur tillsammans (avslutades 31.12 2022)
 • Bokpaket
 • Studieresor i grupp för utbildningssektorn
 • Stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier utbildning
 • Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur
 • Lokalhistorisk praktik
 • Bidrag för språkexamen i finska för statsförvaltningen

Bidrag som kan sökas med särskilt tillstånd

 • Självfinansieringsandel för EU-bidrag
 • Stipendier för studier vid internationella spetsenheter

Samarbeten med andra finansiärer

 • Journaliststipendier (i samarbete med
 • Konstsamfundet)
 • Studiefonden (flera samarbetspartner)
 • Rekreation för äldre i Åboland (i samarbete med Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)
 • Läromedelsstipendier för grundläggande utbildningen och gymnasiet (i samarbete med Konstsamfundet, SFV och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd)
 • Läromedelsstipendier för yrkesutbildningen (i samarbete med Konstsamfundet, SFV och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd)
 • I samarbete med Konstsamfundet beviljades också bidrag för film och medieproduktion. Bidragsformen administreras av Konstsamfundet.

Extra bidrag och stipendier

 • Kultur under tiden V (tillsammans med Konstsamfundet)
 • Systrarna Standertskjölds stipendium

Årets nya bidragsformer var Hallå TVÅ och SKAPA.

Dela artikel på

Facebook | Twitter