Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

Monica Martens-Seppelin, januari 2022

Ordkonst – kreativt skrivande och berättande – är ett av nio ämnen inom den grundläggande konstundervisningen i Finland. Kanske också ett av de mest förbisedda konstämnena. Inom ordkonst är finansieringen svajig, strukturerna är luddiga och en utbildning för pedagoger saknas. Monica Martens-Seppelin granskade ordkonstfältet och gav i sin rapport förslag på hur ordkonstpedagoger kunde utbildas på svenska i Finland.

Utvärdering av Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! 2018-2021 / Strategisen Hallå!-ohjelman arviointi 2018-2021

Lia Markelin, mars 2022

Lyckades vi påverka språkklimatet via vårt strategiska program Hallå! för en levande flerspråkighet? Hur lyckades vårt eget arbete med det strategiska programmet? Vi lät forskaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma göra en utvärdering av våra processer och kritiskt granska de samhälleliga effekterna av Hallå!-satsningen.

Svenska kulturfondens årsbok 2021

Morgan Digital, Anna Söderlund, redaktör, maj 2022

I årsboken 2021 berättade vi bland annat om projektet Kritikbyrån, Mofi 2.0 om undervisningen i modersmålsinriktad finska, Pro Artibus konstnärsresidens och rekreation för äldre personer i Åboland. Vi försökte också ärligt och kritiskt belysa våra egna utmaningar och knepiga situationer under året. Vi lät trycka en mindre upplaga av årsboken och distribuerade den huvudsakligen vid möten och träffar.

SKAPA – konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland

Dan Sundblom, augusti 2022

Hur ser aktörerna inom konstundervisning på dagsläget och framtiden, på möjligheterna och utmaningarna? Det här beskriver forskaren Dan Sundblom i sin rapport. Rapporten var en del av det förarbete som Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK gjorde för Kulturfondens strategiska satsning SKAPA.

Glädje i språklärandet / Iloa kielten oppimiseen / Joy in Language Learning

Raili Hilden och Milla Luodonpää-Manni, oktober 2022

Världen blir mera internationell och mångsidiga språkkunskaper allt viktigare. Samtidigt väljer allt färre barn och unga att studera andra främmande språk än engelska. Det här är bakgrunden till vår trespråkiga antologi Glädje i språklärandet som biträdande professor Raili Hilden och universitetslektor Milla Luodonpää-Manni från Helsingfors universitet sammanställde. Antologin består av populärvetenskapliga,
forskningsbaserade artiklar på svenska, finska eller engelska och fokuserar på undervisningsmetoder
att använda i klassrummen.

Glädje i språklärandet kunskap och goda modeller för en mångsidigare språkundervisning Iloa kielten oppimiseen tietoa ja hyviä käytänteitä kielten opetuksen monipuolistamiseksi Joy in Language Learning knowledge and good practices for more versatile language teaching

Dela artikel på

Facebook | Twitter