En rå verklighet möter barn och unga på webben, där man måste kunna skilja mellan sanning och lögn. Medieläskunnighet är något som berör alla skolelever. Därför stödjer Svenska kulturfonden projektet MedLÄS, eller #somesmart som lärresursen också kallas.

– Ta en skärmdump, och sök upp en vuxen du litar på. Om det du upplevt uppfyller kriterierna för ett brott ska man göra en brottsanmälan.

På en video ser vi äldre konstapel Rikhard Lindroos svara på frågan om hur man ska agera ifall man blir utsatt för mobbning på nätet. Frågan är en av många som ställts av elever i årskurs 7 i Vasa övningsskola. Videon är en del av det digra materialet i lärresursen #somesmart inom projektet MedLÄS.

Hotfulla, skrämmande och otrevliga situationer på sociala medier hör till ungdomars vardag. Det gäller att veta hur man ska agera om man blir utsatt för till exempel utpressning eller mobbning, och känna till sina rättigheter och möjligheter att påverka. Samtidigt gäller det att vara medveten om vilka risker ens eget somebeteende kan medföra.

Regeringsprogrammet betonar att medieläskunnighet ska främjas i skolorna och inom ungdomsarbetet. De unga ska bli bättre på att urskilja hybridpåverkan och känna igen falska nyheter och felaktig information.

MedLÄS är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Vasa övningsskola. Målet är att svara på behovet av medieläskunnighet bland unga. Inom projektet har man tagit fram materialbanken #somesmart, som ger lärarna kunskap och verktyg för att kunna stödja sina elever i deras nätanvändning.

Det är lärarnas skyldighet att hjälpa eleverna att förstå sig på internet.

– Eleverna påverkas av den råa verklighet de möter på nätet. Dagens skolmobbning äger rum på sociala medier. Om en elev mår dåligt kan hela hens skolgång bli lidande. Därför är det lärarnas skyldighet att hjälpa eleverna att förstå sig på internet, säger klasslärare Minna Rimpilä vid Vasa övningsskola.

Med fokus på läraren – alla ska kunna tillämpa materialet i sin undervisning

Projektet MedLÄS riktar sig till lärare som vill stärka elevernas medieläskunnighet på nätet. Materialbanken uppdateras kontinuerligt, och innehållet är lättillgängligt och visuellt tilltalande.

– Målsättningen är att det ska vara lätt för lärare i alla åldrar att ta till sig det, säger Rimpilä.

MedLÄS fokuserar på fyra delområden: digital läskunnighet, digital kommunikation, digital intelligens och integritet, samt trygghet och rättigheter på nätet. I varje kategori finns undervisningsmaterial och nivåkrav för olika årskurser.

Dagens skolmobbning äger rum på sociala medier

Klasslärarna Minna Rimpilä och Johanna Räihä-Jungar vid Vasa övningsskola hör till en grupp lärare som har tagit fram materialet.

– Vi har utvecklat så kallade “kunnakartor” med målsättningar för elever i olika årskurser. Kunskapskraven blir mera avancerade ju högre upp i åldrarna man kommer, säger Räihä-Jungar.

En app, som erbjuder elever hjälp anonymt om de upplever otrygghet på nätet, hör också till MedLÄS-projektet.

– Via appen får eleverna kontakt med antingen elevvårdspersonal eller nationella hjälptjänster dygnet runt, säger Rimpilä.

“En av de produkter jag är mest stolt över under hela min karriär”

Svenska kulturfonden ville stödja projektet eftersom det, genom kontakten till Åbo Akademi, är kopplat till forskning, och för att man utvecklat en tydlig lärstig med uppgifter och nivåkrav för olika årskurser.

Viktigt för Kulturfonden är också att materialbanken och appen finns gratis på nätet. Förhoppningen är att så många skolor som möjligt skulle ta i bruk resursen.

– Jag hoppas att projektet sprids till skolor i hela Svenskfinland, ja varför inte i Sverige också. Det är en av de saker jag är mest stolt över under hela min karriär, säger Johanna Räihä-Jungar.

Både Räihä-Jungar och Rimpilä har testat MedLÄS-materialet i klassrumsmiljö på Vasa övningsskola. Responsen från eleverna har varit god, men samtidigt är det ett arbete som aldrig tar slut.

– I klassrummet är eleverna mycket medvetna, de är bra på att avgöra vad som är rätt och fel. Men problemen uppstår i vardagen utanför klassrummet, säger Rimpilä.

Svenska kulturfonden finansierade MedLÄS-projektet med 65 000 euro år 2020 och 40 000 euro år 2022.

Text: Sebastian Dahlström
Illustration: Terese Bast

Dela artikel på

Facebook | Twitter