Kulturfonden sköter beredningen och beslutsprocessen kring bidrags- och stipendieansökningar. Styrelsen leder organisationen, kansliet bereder ansökningarna och sköter administrationen och styrelsen fattar beslut om utdelningen.

Förtroendevalda

Våra förtroendevalda ska känna bra till samhälls-, utbildnings- och kulturlivet, organisationsfältet och regionerna i olika delar av Svenskfinland. Målsättningen är att både olika områden inom det svenska utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Finland blir företrädda. Dessutom ska köns- och åldersfördelningen vara jämn.

Delegationen

Delegationen är ett sakkunnigorgan för styrelsen och föreslår också vem som ska få Kulturfondens pris. Dessutom väljer detta organ stiftelsens revisor. Delegationens ordförande och fjorton medlemmar tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse. Ordföranden väljs på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs på två år och kan återväljas två gånger.

De regionala direktionerna

En del av beredningen för Kulturfonden sköts av tre regionala direktioner:

  • direktionen för Svenska kulturfonden i Nyland
  • direktionen för Svenska kulturfonden i Åboland
  • direktionen för Svenska kulturfonden i Österbotten

De regionala direktionerna tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse på förslag av Kulturfondens
styrelse. Direktionernas ordförande väljs för en period på tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för en period på två år och kan återväljas två gånger. Det är viktigt att direktionernas medlemmar är väl förtrogna med samhälls- och kulturlivet på svenska inom sin region.

De regionala direktionerna gör förslag till utdelningen som styrelsen sedan godkänner. Ombudsmännen med regionansvar föredrar ärenden för respektive direktion.

Styrelsen

Styrelsen tillsätts av Svenska folkpartiets partistyrelse och består av en ordförande, åtta medlemmar
och tre ersättare. Ordföranden väljs för tre år och kan återväljas en gång. Medlemmarna väljs för två år och kan återväljas två gånger. Styrelsen fattar beslut om utdelningen, godkänner verksamhetsplanen och budgeten och övervakar kansliets verksamhet.

Styrelsen samlades till elva möten, varav ett var e-postmöte.

Styrelsen år 2022. Jonas Rönnqvist, Björn Vikström, Mikaela Nylander, Eva Åström, Annika Nummelin, Anna Jungner-Nordgren, Gunilla Granberg, Tony Björk och Christel Liljeström. Foto: Maria Grönroos.

1.8.2021-31.7.2022

Mikaela Nylander, rättsnotarie, EK, Borgå, ordförande

Christel Liljeström, riksdagssekreterare, Sibbo
Gunilla Granberg, utvecklingschef, Pargas
Ulf Stenman, vd, Larsmo
Anna-Lena af Hällström, (vice ordförande) HR-chef, Kristinestad
Christoffer Ingo, landsbygdsföretagare, Korsholm
Björn Vikström, professor, Åbo
Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, Helsingfors
Annika Nummelin, Executive Assistant/Culture Adviser, Stockholm

Håkan Nystrand, ordförande för METO – Skogsbranschens Experter rf, Esbo, ersättare
Anna Jungner-Nordgren, sakkunnig vid Folktinget, Stockholm, ersättare
Eva Åström, studiehandledare, Uleåborg, ersättare

1.8.2022-31.7.2023

Mikaela Nylander, Rättsnotarie, EM, Borgå, ordförande

Christel Liljeström, Riksdagssekreterare, Sibbo
Gunilla Granberg, Utvecklingschef, Pargas
Tony Björk, Rektor, Kyrkslätt
Jonas Rönnqvist, Verksamhetsledare, Vasa
Christoffer Ingo, Landsbygdsföretagare, Korsholm
Björn Vikström, (vice ordförande) Professor, Åbo
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Specialmedarbetare, Helsingfors
Annika Nummelin, Ambassadörens assistent med ansvar för kultursamarbete, Danmarks ambassad, Stockholm

Håkan Nystrand, Forstråd, skogsbrukare, Esbo, ersättare
Anna Jungner-Nordgren, Sakkunnig vid Folktinget, Stockholm, ersättare
Eva Åström, Studiehandledare, Uleåborg, ersättare

Delegationen år 2022. Mikael Svarvar, Jan Lindh, Johanna Wassholm, Björn Wallén, Maimouna Jagne-Soreau,Freja Rudels, Malin Olkkola, Emina Arnautovic, Frida Sigfrieds, Noona Leppinen och Niklas Nylund. Foto: Maria Grönroos.

Delegationen

1.8.2021-31.7.2022

Mikael Svarvar, Musiker, Larsmo, ordförande

Frida Sigfrids (vice ordförande), Studerande, Borgå
Malin Olkkola, Redaktör, freelancer/scenkonst
Marja Rak, Designer, Jakobstad
Erik Söderblom, Opera och teaterchef, professor, Helsingfors
Janne Grönroos, Journalist och komiker, Helsingfors
Noona Leppinen, Teaterpedagog, Helsingfors
Karolina Zilliacus, Bibliotekschef, Åbo
Andreas af Enehielm, Musiker och skådespelare, Helsingfors
Mårten Johansson, Konsult och företagare, Ekenäs
Joachim Thibblin, Teaterchef, Åbo
Johanna Wassholm, Docent, projektforskare i historia, Åbo
Björn Wallén, Ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå
Emina Arnautovic, Integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes
Sofia Jern, Redaktör, Helsingfors

1.8.2022-31.7.2023

Mikael Svarvar, Musiker, Larsmo, ordförande

Frida Sigfrids, (vice ordförande) Studerande, Borgå
Malin Olkkola, Redaktör, freelancer/scenkonst
Marja Rak, Designer, Jakobstad
Erik Söderblom, Opera och teaterchef, professor, Helsingfors
Janne Grönroos, Journalist och komiker, Ekenäs och Helsingfors
Noona Leppinen, Teaterpedagog, Helsingfors
Niklas Nylund, Musiker, Borgå
Maimouna Jagne-Soreau, Forskare, Helsingfors
Freja Rudels, Författare, Kimitoön
Jan Lindh, Rektor, Lovisa
Johanna Wassholm, Docent, historieforskare, Åbo
Björn Wallén, Ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå
Emina Arnautovic, Integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes
Sofia Jern, Redaktör, Helsingfors

Direktionen för Nylands svenska kulturfond

Direktionen samlades till fyra möten.

1.8.2021-31.7.2022

Anders Lindholm-Ahlefelt, Kultur och fritidsdirektör, Esbo, ordförande

Gungerd Wikholm, Pensionerad redaktör, Karis/Helsingfors
Tom Rejström, Magister i teaterkonst, lektor i skådespelarkost, Helsingfors
Hanna Kaihovirta, Docent, universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik, Helsingfors universitet, Helsingfors
Leena Björkqvist, Programansvarig lektor i kulturproducentskap, Esbo
Björn Wallén, (delegationens representant) Ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå
Jennifer Dahlbäck, Verksamhetsledare, Karis
Kristoffer Holmberg, Programchef, Ekenäs
Mika Westerlund, Linjeledare, Helsingfors
Veronica Svenskberg, Tjänsterådgivare, Liljendal

1.8.2022-31.7.2023

Anders Lindholm-Ahlefelt, Kultur och fritidsdirektör, Esbo, ordförande

Gungerd Wikholm, Pensionerad redaktör, Karis/Helsingfors
Tom Rejström, Magister i teaterkonst, lektor i skådespelarkonst, Helsingfors
Hanna Kaihovirta, Docent, universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik, Helsingfors universitet, Helsingfors
Leena Björkqvist, Programansvarig lektor i kulturproducentskap, Esbo
Björn Wallén, (delegationens representant) Ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, Ingå
Jennifer Dahlbäck, Verksamhetsledare, Karis
Kristoffer Holmberg, Programchef, Ekenäs
Mirella Pendolin, Musiker och musiklärare, Lovisa
Petri Pöyhönen, Operasångare, sångpedagog och verksamhetsledare, Helsingfors

Direktionen för Svenska kulturfonden i Nyland.

Direktionen för Åbolands svenska kulturfond

Direktionen samlades till tre möten.

1.8.2021-31.7.2022

Johanna Wassholm, Docent, projektforskare i historia, Åbo, ordförande (delegationens representant)

Magnus Sundman, HK, EK, lärare, Pargas
Anne Sjöström, FM, museichef, Åbo
Jonas Sonntag, Klasslärare, Åbo
Clara Reinikainen, PeM, musikpedagog, Åbo
Tanja Reuter-Lindén, Konstmagister, lektor i bildkonst, Mariehamn
Susanne Procopé-Ilmonen, Intendent, Mariehamn
Sanna Järf, Rektor, Kimitoön
Andrea Schmidt, Kulturproducent, Åbo
Mats Prost, PM, Pargas

1.8.2022-31.7.2023

Johanna Wassholm, Docent, projektforskare i historia, Åbo (delegationens representant), ordförande

Magnus Sundman, HK, EK, lärare, Pargas
Anne Sjöström, FM, museichef, Åbo
Jonas Sonntag, Klasslärare, Åbo
Clara Reinikainen, PeM, musikpedagog, Åbo
Tanja Reuter-Lindén, Konstmagister, lektor i bildkonst, Mariehamn
Susanne Procopé-Ilmonen, Intendent, Mariehamn
Sanna Järf, Rektor, Kimitoön
Andrea Schmidt, Kulturproducent, Åbo
Tomas Jansson, Författare och kulturjournalist, Åbo

Direktionen för Svenska kulturfonden i Åboland.

Direktionen för Österbottens svenska kulturfond

Direktionen samlades till fem möten.

1.8.2021-31.7.2022

Daniel Björkstrand, EM, Malax, ordförande

Heidi Storbacka, Lektor, Jakobstad
Robert Back, Lektor, Nykarleby
Christer Tonberg, Jakobstad
Mikael Snickars, Rektor, Närpes
Pauliina Holmqvist, FM, logoped, MA in Theatre, jordbrukare, Karleby
Emina Arnautovic, Integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes (delegationens representant)
Magdalena Udd, Bibliotekarie, Vasa
Jeremy Crotts, Snickarmästare, Vasa
Gunilla Lång-Kivilinna, Arkitekt, Solf

1.8.2022-31.7.2023

Daniel Björkstrand, EM, Malax, ordförande

Heidi Storbacka, Lektor, Jakobstad
Robert Back, Lektor, Nykarleby
Christer Tonberg, Jakobstad
Mikael Snickars, Rektor, Närpes
Pauliina Holmqvist, FM, logoped, MA in Theatre, jordbrukare, Karleby
Emina Arnautovic, Integrationssakkunnig vid Folkhälsan, Närpes (delegationens representant)
Magdalena Udd, Biblioteksdirektör, Vasa
Nicklas Nygård, Ingenjör, Development Engineer, Kvevlax
Johan Bäckman, Arkitekt, Vasa

Direktionen för Svenska kulturfonden i Österbotten.

Personal

På bilden syns hela personalen sittande på bord och stolar och stående under stora taklampor i papper.

Sören Lillkung, PM, MuM, verkställande direktör

Kulturteamet

Åsa Juslin FM, ledande ombudsman, kultur
Matts Blomqvist, FM, ombudsman, Nyland
Martin Enroth, PeM, ombudsman, Österbotten
Anna Wilhelmson, FM, ombudsman, kultur

Utbildningsteamet

Berndt-Johan Lindström, PM, ledande ombudsman, utbildning
Katarina von Numers-Ekman, FM, ombudsman, utbildning
Åsa Rosenberg, PK, ombudsman, Åboland och Åland
Katja Zevallos, PeM, ombudsman, Studiefonden

Ekonomi och förvaltning

Britt-Marie Forsell-Stenström, EM, ekonomi och förvaltningschef
Lotta Rönnblad, Tradenom, ekonomiassistent

Fastigheter

Joel Johansson, DI, fastighetschef, Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden

Kommunikationsteamet

Martina Landén-Westerholm, PM, kommunikationschef
Petra Adlercreutz, EM, ledningens assistent
Mia Smulter, Kulturproducent, producent
Annika Rönnblad,PM, EM, kommunikationsassistent (t.o.m. 25.4.2022)
Emma Augustsson, FK, magisterstuderande, kommunikationsassistent (fr.o.m. 24.10.2022)

Kundkontakt och IT

Peter Hällström, DI, datachef
Thomas Heikkilä PK, IT-samordnare och tekniskt stöd till sökande
Jesper Koivumäki, Ingenjör, IT-stöd och nätverksadministratör
Patrik Rusk, EM, senior systemutvecklare

Dela artikel på

Facebook | Twitter