Under år 2022 fick Svenska kulturfonden god synlighet i både traditionella och sociala medier. I de allra flesta sammanhang nämndes Kulturfonden i positiva eller neutrala ordalag.

Genomslag och synlighet i media

I traditionella medier nämndes Kulturfonden i cirka 300 artiklar. Publiciteten var överlag neutral eller positiv.

Överlägset mest uppmärksamhet fick bidragsutdelningen i mars och årets pristagare i maj. I december uppmärksammade många medier satsningen på Gabriellicellon och också utdelningen ur specialfonder med anknytning till Österbotten fick bra genomslag lokalt. Lanseringen av SKAPA-satsningen fick inte den
mediesynlighet som vi förväntat oss; däremot fick enskilda SKAPA-projektfinansieringar ett gott genomslag i lokalmedia.

Den nygrundade fonden Nya klassiker fick god synlighet i finskspråkiga medier och via vår delfinansiering nämndes också Kulturfonden. Mottagaren av Kulturfondens stora pris, Sebastian Fagerlund, uppmärksammades i flera finskspråkiga medier.

Svenska Yles granskning av finlandssvenska fonder berörde inte Kulturfonden i sig, men föranledde ändå negativ publicitet för stiftelser och fonder överlag. Vi reagerade med att betona våra satsningar på öppenhet och extern granskning.

Vi publicerade cirka 25 pressmeddelanden som främst behandlade beviljade bidrag, SKAPA-satsningen, aktuella utredningar, pristagarna och vår organisation. Våra nyckelpersoner fick ofta kommentera aktuella händelser inom konst, kultur och utbildning.

Nå oss och förstå oss

Målsättningen att vara lätta att nå och lätta att förstå styrde kommunikationen och kontakten med våra sökande. Vi fanns på många plattformar och fortsatte vår strävan att vara tydliga och tillgängliga för så många som möjligt. Vi besvarade frågor och interagerade med våra intressenter, men gav också utrymme för kritiska röster.

Webbplatsen och ansökningssystemet var de allra viktigaste kanalerna till våra sökande och vi fortsatte utveckla webbinformationen för dem.

I våra nyhetsbrev belyste vi viktiga frågor för våra sökande och bidragstagare. Nyhetsbreven sändes kvartalsvis och hade omkring 3 000 prenumeranter. Drygt 60 procent av mottagarna valde att läsa eller reagera på breven.

Vi träffades igen på evenemang

År 2022 återgick vi till att ordna fysiska evenemang; endast en handfull produktioner var digitala. Vi valde att undvika hybridlösningar och satsade på att möjliggöra möten och dialog mellan deltagarna på evenemangen. Vi streamade ändå fler evenemang än tidigare för att svara på målgruppernas önskemål.

Vi gjorde fortfarande videoproduktioner men antalet var betydligt mindre än under pandemiåren. Videoserien med vårens pristagare fick god synlighet via sociala medier.

Struktur och frekvens i sociala medier

Våra viktigaste kanaler på sociala medier var Facebook och Instagram, där vi under stora delar av året gjorde flera inlägg per vardag. På grund av vår personalsituation hade vi under halva året främst fokus på aktuella ansökningstider. Vi ökade ändå avsevärt vår räckvidd på särskilt Instagram men också på Facebook. Sammanlagt gjorde vi över 1 000 inlägg i våra kanaler.

Största genomslaget fick våra inlägg om pristagare och novemberansökan, men också En ton för livet och vårt ställningstagande till Svenska Yles stiftelsegranskning nådde generiskt mellan 7 000 och 10 000 personer. Våra memes med tips för novemberansökan var populära och nådde tusentals personer.

Kommunikationen i runda siffror

 • 1 800 personer deltog i våra fysiska evenemang
 • 9 000 följare på Facebook
 • 135 000 personer nåddes via vår Facebook
 • 1 800 gillade vårt populäraste Facebookinlägg
 • 4 200 följare på Instagram
 • 300 inlägg, 390 stories och 12 reels på Instagram
 • 125 novemberinlägg med tips till sökande
 • 110 tweets
 • 30 inlägg på LinkedIn
 • 15 publicerade videor på Youtube
 • 3 400 tittade på våra videoklipp på Youtube
 • 730 publicerade sidor, fördelade på 6 rapporter och publikationer
 • 7 400 öppnade nyhetsbrev

Dela artikel på

Facebook | Twitter