År 2022 återgick vi till att huvudsakligen ordna fysiska evenemang; av årets sjutton evenemang och produktioner var endast fyra uteslutande digitala. Under året inledde vi också planeringen och förberedelserna av 2023 års stora satsning Världens lyckligaste land.

Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält 28.1

Varför utbildas inte ordkonstlärare på svenska i Finland? Monica Martens-Seppelin, rektor för Sydkustens ordkonstskola, granskade ordkonstfältet och redde ut hur ordkonstpedagoger kunde utbildas på svenska. Vi finansierade utredningen och bjöd på ett webbseminarium med ordkonst i fokus. Som experter medverkade bland andra Tiina Åhlgren, ordförande för Föreningen för ordkonstundervisning i Finland och rektor för Vantaan sanataidekoulu, Henrika Andersson, skådespelare, författare och läsambassadör samt Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. Samtalen leddes av vår ombudsman Katarina von Numers-Ekman. Webbseminariet nådde 120 tittare och har hittills nästan 140 visningar på Youtube.

Alla vill ha ett ja – om Kulturfondens behandling och besked 10.3

Varför får bara hälften av alla sökande ja på sin ansökan? Varför motiverar vi inte avslag? Hur kan sökande kontakta Kulturfonden efter att ha fått besked? Bland annat de här frågorna var utgångspunkten för vår informationsvideo med vd Sören Lillkung. Videon har hittills nått sammanlagt cirka 360 tittare.

Foto: Chris Senn

Dialogpaus för ledarskribenter 15.3

Som en del av YLE:s kampanj Bra sagt ordnade vi ett dialogpaussamtal för ledarskribenter vid svensk- och finskspråkiga dagstidningar. Syftet med dialogen var att fördjupa förståelsen om hur förändringar i samhället påverkar arenorna för det svenska språket.

Målgång & startskott 7.4

Kulturfondens strategiska program Hallå! knöts ihop med ett tvåspråkigt seminarium på Epicenter i Helsingfors. Samtidigt lanserades programmets fortsättning. Talare var bland annat samhällsanalytikern Lia Markelin från Tankesmedjan Magma, som utvärderat det strategiska programmet Hallå!, minister Li Andersson, kreativa företagaren Saku Tuominen och skådespelaren Krista Kosonen, som alla delade personliga berättelser om språklärande. Samtalen leddes av Mikko Korpela och Toni Pienonen
från Crazy Town. På plats i Helsingfors fanns ett hundratal deltagare.

Barn igen – en musikfest för alla åldrar 14-18.5

I maj firade vi våren, Kulturfondens utdelning och pristagare med en konsert med både nya och äldre klassiker ur den finlandssvenska och nordiska barnmusikskatten i helt nya arrangemang. Vårfesterna ordnades i Åbo, Borgå och Jakobstad. På scenen fanns en handplockad kammarorkester under ledning av Johanna Almark samt vokalisterna Emma Klingenberg, Jonte Ramsten och rapparen Yad. I samband med vårfesterna i Borgå och Jakobstad ordnades festluncher för årets och fjolårets pristagare. Vårfesterna lockade en sammanlagd publik på cirka 730 personer.

Vårens pristagare presenterades i en video

Kulturfondens pristagare våren 2022, klarinettisten Christoffer Sundqvist, pedagogiedoktorn
Anna-Lena Østern, ljud- respektive ljusteknikerna Andreas och Tobias Lönnquist, cirkusdirektören Martina Linder, kördirigenten och kompositören Ulf Långbacka och musikern Christine Julin-Häggman presenterades i en film där de resonerar kring viktiga konst- och kulturupplevelser i barndomen och om barnasinnets och den lekfulla kreativitetens.

En ton för livet 18.6

I juni fyllde Sören Lillkung 60 år. Innan Sören blev vd på Kulturfonden ledde han under 40 år nästan 60 körer. En av körerna, Amigo Choral, inbjöd till en konsert i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors där nästan hundra körsångare, solister, musiker, familj och vänner musicerade tillsammans. Under kvällen uppträdde också Wegeliuskören efter en paus på 20 år. Alla musiker och sångare delade sina toner gratis, Amigo Choral stod för musikarrangemang och vi stod endast för hyra och teknik. Konserten, som var öppen för alla, lockade en publik på cirka 350 personer.

Idédagar för Kulturfondens förtroendevalda och personal 17-18.8

Kulturfondens förtroendevalda och personal samlades till idédagar i Åbo på Auriga Business Centre, Runsala båtvarv, Åbo Akademi, Sibeliusmuseum och Åbo Svenska Teater. Teman var strategiska satsningar, förvaltning och ekonomi, berednings- och sakkunnigarbetet samt riskhantering och mätning av genomslag. 57 personer deltog.

I skapandets tecken 29-30.8

Vi lanserade vår strategiska satsning SKAPA och Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund i Svenskfinland presenterade sin utredning om den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland under ett gemensamt tvådagarsseminarium. Seminariet riktade sig till kommunala tjänstemän
och beslutsfattare, lärarutbildare, fortbildare och pedagoger inom konstundervisningen. I seminariet
deltog cirka 100 personer.

Fredrika Runebergstipendiet 2.9

Fredrika Runeberg-stipendiet överräcktes till frivilligarbetaren Gunilla Luther-Lindqvist vid en ceremoni i Runebergshemmet i Borgå. En kortfilm om Fredrika Runeberg och stipendiet publicerades samma dag.

Producenten, publiken och framtiden – Kulturfondens kulturarbetardagar 6-7.10

Vi ordnade en nätverksträff för kulturarbetare som jobbar med utveckling och ledarskap på det finlandssvenska kulturfältet. Under två programspäckade dagar i Helsingfors medverkade experter och inspirationstalare bland annat Niko Herlin, futurist, Paulina Ahokas, vd för Tammerforshuset, Rosa Meriläinen, generalsekreterare för KULTA rf, Barbro Teir, coach med bred ledarskapserfarenhet, Lottaliina Pokkinen, jurist inom de kreativa branscherna, Panda Eriksson, tillgänglighetsförespråkare och Johanna Stenback, producent och vd. I nätverksträffen deltog 98 personer.

Foto: Tage Rönnqvist.

Glädje i språklärandet – seminarium och stream 11.10

Hur kan språkstudier bli intressantare och attraktivare för barn och unga? Det var utgångspunkten för vår trespråkiga seminariedag på Epicenter i Helsingfors. Seminariet riktade sig till alla som är intresserade av lärande i främmande språk, särskilt lärare, lektorer och rektorer, forskare, studerande, bildningschefer och andra utbildningsadministratörer. Samtalen leddes av Jens Berg och Jenny Sylvin. I seminariet deltog 75 personer och knappt 100 följde streamen.

Frans Henrikssonjubileumsseminarium 27.10

Kulturmecenaten Frans Henrikson skulle år 2020 ha fyllt 150 år. På grund av pandemin sköts jubileumsseminariet fram och firades i oktober 2022 i Kulturhuset DUX i Kristinestad. Olika verksamheter som möjliggjorts tack vare bidrag ur Frans Henrikssons testamentsfond presenterades och musikartisterna I fäälan och Sofie Lundell underhöll. I seminariet deltog 130 personer.

Helsingfors Bokmässa 27-30.10

Vi ordnade två prisutdelningar och ett scensamtal under Helsingfors Bokmässa. Vi belönade årets pristagare i kolumntävlingen Argh! och delade ut Stella Parlands pris.

Svenska modersmålslärarföreningen firade tioårsjubileum för kolumntävlingen med ett boksläpp ochsamtalet Skrivande liv börjar någonstans.

Dela artikel på

Facebook | Twitter